Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Odpovědi na často kladené dotazy

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku
 1. Respektujete výsledky voleb?
 2. Proč pokračujete v protestech, když Andrej Babiš prohlásil, že z funkce odstoupit nehodlá?
 3. Proč se nestanete politickou stranou?
 4. Proč nepočkáte, jak dopadnou příští volby?
 5. Jak funguje financování Milionu chvilek?
 6. Kolik vám lidé posílají?
 7. Kdo posílá peníze Milionu chvilek?
 8. Zveřejňujete financování Milionu chvilek?
 9. K čemu slouží běžný účet Milionu chvilek a odkud na něj přicházejí peníze?
 10. K čemu slouží transparentní účet Milionu chvilek?
 11. Proč máte dva účty – transparentní a běžný?
 12. Mohou dárci přímo ovlivňovat, jak peníze utratíte?
 13. Zveřejňujete mzdy zaměstnanců spolku?
 14. Proč má spolek Milion chvilek zaměstnance?
 15. Je pravda, že platíte demonstranty za účast na protestech?
 16. Je pravda, že máte něco společného s Landsmannschaftem, Hitlerjugend nebo Antifou?
 17. Jak si mám najít svou „chvilku pro demokracii”?
 18. Jak se mohu zapojit do aktivit Milionu chvilek ve své obci?
 19. Které strany jsou podle vás demokratické?
 20. Kterou stranu mám volit?
 21. Co jsou Čtyři červené čáry?
 22. Kdy bude další demonstrace?
 23. Co je to Štafeta pro demokracii?
 24. Kde koupit placku Milion chvilek pro demokracii?
 25. Kde seženu letáky a plakáty Milion chvilek pro demokracii?
 26. Jak se mohu stát výdejním místem?
 27. Proč reagujete pouze na některé problémy?
 28. Jak chcete dosáhnout vítězství demokratických stran ve volbách?
 29. Jak mohu získat potvrzení o daru?
 30. Mohu si dar pro Milion chvilek odečíst z daní?

1. Respektujete výsledky voleb?

Samozřejmě, výsledky svobodných voleb plně respektujeme a nezpochybňujeme. Vládu mají sestavovat politici, kteří volby vyhráli. Avšak když tito politici překračují základní pravidla demokracie (viz Čtyři červené čáry) a poškozují stát, je právem každého, aby proti tomu protestoval. Politici jsou zaměstnanci občanů a mají reprezentovat jejich zájmy. Když je zvolený politik ve střetu zájmů a dotýká se to navíc i peněz, které patří všem lidem v zemi, není to v pořádku. V pořádku je nenechat si něco takového líbit, protestovat a dosáhnout toho, aby spravedlnost platila pro každého stejně.

2. Proč pokračujete v protestech, když Andrej Babiš prohlásil, že z funkce odstoupit nehodlá?

Práce pro demokracii je běh na dlouhou trať a žádá si vytrvalost. Jednorázový protest má vždy menší efekt než vytváření soustavného tlaku na dodržování demokratických pravidel. Andrej Babiš stále zneužívá svoji moc a škodí tím celé České republice. Jeho pochybné kšefty platíme my všichni. Pro politiky, kteří si z naší země chtějí udělat jen výdělečnou firmu, jsou protesty jasným signálem, že si jejich lži, podvody a zlodějiny nenecháme líbit. Jsme hlídacím psem politiků a musíme říct dost, kdykoliv jsou překročeny hranice pravidel demokracie (viz Čtyři červené čáry). Proto nejde jen o Andreje Babiše, ale i o to, co bude po něm. Kdo ví, jak by to v naší zemi vypadalo bez statisícových protestů, které již proběhly?

3. Proč se nestanete politickou stranou?

Naše cíle můžeme nejlépe plnit jako občanská, nadstranická iniciativa. Spojujeme lidi, kterým záleží na demokratických hodnotách. Naším cílem je mimo jiné kultivovat občanskou společnost. Právě ta je základem kvalitní politické kultury i nabídky.
Příklad: Na demonstraci na Letné (listopad 2019), jsme lidi vyzvali, aby vstupovali do politiky a pomohli tak kultivovat naši politickou scénu. Od té doby si podaly přihlášku do politických stran až stovky nových zájemců.

4. Proč nepočkáte, jak dopadnou příští volby?

Protože dodržování demokratických pravidel není jen otázkou voleb. Zvolené politiky je potřeba hlídat po celou dobu jejich funkčního období. Výsledky svobodných voleb samozřejmě plně respektujeme a nezpochybňujeme. Ale volby jsou jen jedna ze součástí demokratického systému. Pokud zvolení politici překračují základní pravidla demokracie (viz Čtyři červené čáry) a poškozují stát, je právem každého, aby proti tomu protestoval. I když jsou politici zvoleni v demokratických volbách, neznamená to, že si mohou dělat co se jim zachce. Neznamená to ani, že si mohou ze státu udělat výdělečnou firmu pro své vlastní obohacení.

5. Jak funguje financování Milionu chvilek?

Spolek Milion chvilek je financován výhradně z dobrovolných příspěvků soukromých dárců. Příspěvky dárci zasílají buď na transparentní účet nebo na běžný účet skrze portál Darujme.cz. Veškeré přijímání příspěvků se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek. Jedná se o soubor principů a pravidel, která zajišťují, aby byl proces přijímání finančních darů pro spolek Milion chvilek důvěryhodně ošetřen. Společně s desítkami renomovaných organizací se hlásíme také k Etickému kodexu pro jednání s dárci, který jsme přijali jako členové Klubu fundraiserů v rámci Českého centra fundraisingu. Přehledně shrnuté informace o financování Milionu chvilek najdete TADY.

6. Kolik vám lidé posílají?

V případě běžného i transparentního účtu se výše příspěvků pohybuje převážně v řádech stokorun. Avšak díky svému množství pokryjí tyto příspěvky veškeré náklady na chod spolku. Větší dary jsou vždy ošetřeny darovací smlouvou. Nepřijímáme žádné peníze z veřejných rozpočtů (a to ani zahraničních), od politických stran či nátlakových skupin. Průměrná výše pravidelného daru přes Darujme.cz se pohybuje okolo 250 Kč, u jednorázového daru je to okolo 900 Kč. V roce 2019 jsme přijali největší dar ve výši 200 000 Kč od Nadačního fondu Zeměkvět. Financování spolku je přehledně vysvětleno v tomto článku. Veškeré přijímání příspěvků se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek.

7. Kdo posílá peníze Milionu chvilek?

Mezi našimi dárci jsou důchodci, studenti, státní zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé a dokonce i naši dobrovolníci. Jejich důvěra je pro nás obrovským závazkem hospodařit zodpovědně. Přehledně shrnuté informace o financování Milionu chvilek najdete TADY.

8. Zveřejňujete financování Milionu chvilek?

Financování spolku je přehledně rozepsáno ve výroční zprávě, jejíž součástí je finanční rozvaha. Výroční zprávu zasíláme všem dárcům a je veřejně dostupná na webu spolku. Nad rámec našich zákonných povinností vedeme i transparentní účet, který je určen pro dárce, kteří chtějí přispívat výhradně na veřejné akce a chtějí také rovnou vidět, jak jsou tyto peníze použity. Považujeme za důležité, aby veřejnost i naši dárci věděli, jak hospodaříme. Přehledně shrnuté informace o financování Milionu chvilek najdete TADY.

9. K čemu slouží běžný účet Milionu chvilek a odkud na něj přicházejí peníze?

Z běžného účtu financujeme dlouhodobou činnost a běžný provoz spolku včetně mzdových nákladů. Přicházejí sem peníze darované přes platební bránu Darujme.cz a také dary na základě individuálních darovacích smluv. Jedná se o standardní způsob financování veřejně prospěšných organizací – viz další projekty na Darujme.cz. Průměrná výše pravidelného daru přes Darujme.cz se pohybuje okolo 250 Kč, u jednorázového daru je to okolo 900 Kč. V minulém roce jsme přijali největší dar ve výši 200 000 Kč od Nadačního fondu Zeměkvět. Veškeré přijímání příspěvků se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek. Financování spolku je přehledně vysvětleno v tomto článku.

10. K čemu slouží transparentní účet Milionu chvilek?

Tento účet je určen pro dárce, kteří chtějí přispívat výhradně na veřejné akce a chtějí také rovnou vidět, jak jsou tyto peníze použity. Z transparentního účtu tedy hradíme pouze náklady na veřejné akce v regionech i v hlavním městě. Záleží nám na tom, aby bylo jasné, odkud peníze na veřejné akce přicházejí a jak jsou vynaloženy. V roce 2018 činila průměrná výše daru na transparentním účtu 982 Kč.

11. Proč máte dva účty – transparentní a běžný?

Díky dvěma účtům si dárci mohou vybrat, zda chtějí přispět na veřejné akce (transparentní účet) nebo na dlouhodobou činnost spolku (běžný účet).
Transparentní účet je určen pro dárce, kteří chtějí přispívat výhradně na veřejné akce a chtějí také rovnou vidět, jak jsou tyto peníze použity. Z transparentního účtu tedy hradíme pouze náklady na veřejné akce v regionech i v hlavním městě. Záleží nám na tom, aby bylo jasné, odkud peníze na veřejné akce přicházejí a jak jsou vynaloženy. V roce 2018 činila průměrná výše daru na transparentním účtu 982 Kč.
Z běžného účtu financujeme dlouhodobou činnost a běžný provoz spolku včetně mzdových nákladů. Přicházejí sem peníze darované přes platební bránu Darujme.cz a také dary na základě individuálních darovacích smluv. Jedná se o standardní způsob financování veřejně prospěšných organizací – viz další projekty na Darujme.cz.
Financování spolku je přehledně vysvětleno v tomto článku. Veškeré přijímání příspěvků se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek.

12. Mohou dárci přímo ovlivňovat, jak peníze utratíte?

Dárci si mohou vybrat, zda chtějí přispět na veřejné akce (transparentní účet) nebo na provoz spolku (běžný účet). Charakteristikou daru je tzv. bezúplatné plnění, což znamená, že dárci za svůj dar nemohou požadovat žádnou službu ani výhodu. Jednoduše řečeno – dárci přispívají na veřejné akce (transparentní účet) nebo na provoz spolku (běžný účet), ale nezasahují do toho, co děláme. V tom se také dar liší od sponzorského příspěvku. Veškeré přijímání darů se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek.
Financování spolku je přehledně rozepsáno ve výroční zprávě, jejíž součástí je finanční rozvaha. Výroční zprávu zasíláme všem dárcům a je veřejně dostupná na webu spolku.

13. Zveřejňujete mzdy zaměstnanců spolku?

Informace o celkových mzdových nákladech spolku uvádíme ve výroční zprávě a v účetní závěrce. Jednotlivé mzdy ani pracovní smlouvy však nezveřejňujeme kvůli ochraně osob a osobních dat a možné manipulaci s těmito údaji (například ve formě kyberšikany). Respektujeme soukromí těch, kteří ve spolku pracují, ať už jen několik hodin týdně nebo na plný úvazek. Nečerpáme žádné peníze z veřejných rozpočtů, proto se na nás nevztahuje zákonná povinnost uvádět výši mezd jednotlivých zaměstnanců.

14. Proč má spolek Milion chvilek zaměstnance?

Narůstající množství aktivit Milionu chvilek by nikdy nebylo možné realizovat bez dobrého týmu. Jedná se o velmi náročnou a zodpovědnou práci, proto nebylo dále reálné, aby všichni pokračovali v práci jako dobrovolníci.
Díky stálému týmu můžeme koordinovat činnost stovek dobrovolníků a místních organizátorů, strategicky plánovat, analyzovat aktuální situaci, monitorovat legislativu, zajišťovat bezproblémový průběh akcí, odpovídat na e-maily a zprávy (kterých nám denně chodí stovky), starat se o potřeby tisíců dárců, distribuovat informační a propagační materiály atd. K tomu všemu samozřejmě objednáváme i odborné a servisní služby – vedení účetnictví, správu webu či finanční řízení.
Množství našich aktivit roste, proto je možné, že budeme, pokud nám to prostředky dovolí, dále rozšiřovat i náš tým.

15. Je pravda, že platíte demonstranty za účast na protestech?

Tato informace je samozřejmě naprostý nesmysl. Jedná se o zprávu, která byla šířena především prostřednictvím lživých řetězových e-mailů, které mají za cíl manipulovat s občany. Tuto informaci mimo jiné šířil i Andrej Babiš. Jedna z demonstrujících, Jana Filipová, ho za tuto lež zažalovala, soudila se a soud vyhrála. Demonstrantům jsme nikdy nic neplatili. Na akce, které pořádáme, chodí lidé, kteří věří v občanskou společnost a záleží jim na tom, abychom v České republice měli fungující a spravedlivou demokracii.

16. Je pravda, že máte něco společného s Landsmannschaftem, Hitlerjugend nebo Antifou?

Není to pravda. Jde o lživé zprávy šířené po sociálních sítích nebo řetězovými e-maily. Jediným účelem těchto výmyslů je poškodit spolek Milion chvilek. Zprávy podobného typu analyzuje a vyvrací služba Manipulátoři.cz, která se specializuje na odhalování lží šířených na internetu. Pokud nenajdete informace o podobných zprávách tam, můžete se na nás vždy obrátit na e-mailu [email protected].

17. Jak si mám najít svou „chvilku pro demokracii”?

Je to jednodušší, než se Vám možná zdá. Inspirovat se můžete třeba naším seznamem 30 chvilek pro demokracii. Stačí si vybrat chvilky, které jsou Vám nejbližší. Demokracii totiž může pomáhat opravdu každý z nás. Každý se může zajímat o své okolí, uspořádat sousedské setkání, podporovat kvalitní média, vyjádřit svůj názor účastí na demonstraci nebo peticí apod.

18. Jak se mohu zapojit do aktivit Milionu chvilek ve své obci?

Existuje hned několik způsobů. Můžete se stát naším dobrovolníkem. Stačí se registrovat do systému Sinch, což zabere jen malou chvilku. Je to nejjednodušší způsob, jak se dozvědět o tom, s čím je zrovna potřeba pomoci a jak se můžete zapojit. Nebo nám napište na [email protected] a uveďte do zprávy název Vašeho regionu. Místní skupiny Milionu chvilek jsou po celé republice. Pracujeme na dalším rozvoji sítě v regionech tak, abychom naši demokracii společně co nejlépe hlídali, bránili a kultivovali. Váš zájem nás těší, vítáme každou pomocnou ruku.

19. Které strany jsou podle vás demokratické?

Jsou to takové strany, které se vnitřně i navenek řídí demokratickými principy. Nepatří sem uskupení, která mají parametry politicko-podnikatelského projektu nebo hnutí, která autoritářsky ovládá jediný vůdce. Mezi demokratické se nepočítají ani strany, které se odkazují na totalitní ideologie, kvůli kterým přišlo v minulosti o život desítky milionů lidí.

20. Kterou stranu mám volit?

Toto rozhodnutí je výhradně na vás. Upozorňujeme na porušování pravidel, informujeme veřejnost a podporujeme občanskou společnost, která je základem fungující demokracie. Jsme hlídacím psem politiků, avšak nikomu nepodsouváme, koho má volit.

21. Co jsou Čtyři červené čáry?

Čtyři červené čáry symbolizují čtyři základní pravidla, která by politici v demokratické společnosti neměli překračovat. Pokud se tak stane, je čas jít do ulic.
1. čára: JUSTICE: Pokud se politici pokusí ovládnout justici, půjdeme do ulic.
2. čára: MÉDIA: Pokud se politici pokusí ovládnout veřejnoprávní média, půjdeme do ulic.
3. čára: ABOLICE: Pokud by prezident významně zneužil svou pravomoc, půjdeme do ulic.
4. čára: STŘET ZÁJMŮ: Pokud by střet zájmů nějakého vrcholného politika výrazně poškodil Českou republiku, půjdeme do ulic. Více k Červeným čarám se dozvíte TADY.

22. Kdy bude další demonstrace?

Aktuální informace k akcím najdete na našem webu, Facebooku, Instagramu nebo Twitteru.

23. Co je to Štafeta pro demokracii?

Jedná se o celostátní štafetu protestních akcí a veřejných diskuzí pod hlavičkou Milionu chvilek pro demokracii. Prozatím proběhly dvě akce: Plzeň (25. 2. 2020) a Jihlava (3. 3. 2020). Kvůli aktuální situaci způsobené pandemií nového typu koronaviru je Štafeta pro demokracii až do odvolání přerušena. Avšak jedná se o přerušení dočasné. Až to okolnosti dovolí, budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Aktuální informace o Štafetě můžete sledovat TADY.

24. Kde koupit placku Milion chvilek pro demokracii?

Placky rozdáváme zdarma. K dostání jsou na akcích i v našich výdejních místech, kde seženete například i naše letáky a plakáty. Seznam výdejních míst propagačních materiálů Milionu chvilek najdete TADY. Placky Vám také můžeme poslat poštou – stačí vyplnit TENTO FORMULÁŘ.

25. Kde seženu letáky a plakáty Milion chvilek pro demokracii?

Letáky jsou zatím k dostání především na akcích. Letáky a plakáty k aktuálním akcím jsou také ke stažení na www.milionchvilek.cz (zpravidla na domovské stránce). Odtud si je lidé stahují, aby si je mohli vytisknout a roznášet dál. Letáky a plakáty jsou také běžně dostupné na příslušných událostech na Facebooku. V budoucnu budou tyto materiály k dostání také na našich výdejních místech, jejichž síť postupně rozšiřujeme.

26. Jak se mohu stát výdejním místem?

Stačí poslat e-mail na [email protected]. Ozveme se Vám a domluvíme se na spolupráci.

27. Proč reagujete pouze na některé problémy?

Není v našich silách reagovat na každou individuální kauzu. Navíc mnoha oblastem se již věnují jiné subjekty: média, instituce nebo třeba neziskové organizace.

28. Jak chcete dosáhnout vítězství demokratických stran ve volbách?

29. Jak mohu získat potvrzení o daru?

Potvrzení o daru rozesíláme vždy v průběhu ledna pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce. V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailu [email protected]

Co potřebujeme pro vystavení potvrzení?

Dary poslané přes Darujme a platební bránu na stránce www.milionchvilek.cz/darujte
Pokud jste svůj dar poslali přes dárcovský portál Darujme.cz nebo přes naši bránu na odkaze www.milionchvilek.cz/darujte, není potřeba se o nic starat. Všechny údaje potřebné pro potvrzení jste již zadali při zadávání daru.

Máte pochybnosti o správnosti zadaných údajů? Kontaktujte nás na e-mailu [email protected]

Dary běžným převodem či jiným způsobem (bez uvedení kontaktních údajů)
Pokud jste zadali dar tímto způsobem, pošlete, prosím, své údaje na náš e-mail [email protected]

Údaje pro vystavení potvrzení o daru pro fyzické osoby:
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • e-mailová adresa

Údaje pro vystavení potvrzení o daru pro právnické osoby:
 • název firmy
 • sídlo firmy
 • identifikační číslo IČO
 • e-mailová adresa
 

30. Mohu si dar pro Milion chvilek odečíst z daní?

Ano, dar si můžete odečíst ze základu daně. Vše k potvrzení o daru najdete v sekci Podpořte nás.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku