Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Financování Milionu chvilek jasně a přehledně

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Během posledních dvou let se z Milionu chvilek stala celostátní iniciativa hýbající českou společností. V roce 2019 jsme společně dvakrát zaplnili Letnou a uspořádali 1 500 akcí po celé republice. Narůstající množství aktivit Milionu chvilek by nikdy nebylo možné realizovat bez zapojení statisíců aktivních občanů, dobrého týmu a stálé podpory našich dárců. Jejich důvěry si nesmírně vážíme, a proto jsme přehledně shrnuli všechna fakta o financování a hospodaření spolku.

Financování spolku

Spolek Milion chvilek je financován výhradně z dobrovolných příspěvků soukromých dárců. Tyto příspěvky jsou zasílány buď na transparentní účet nebo na běžný účet skrze portál Darujme.cz. Nepřijímáme žádné peníze z veřejných rozpočtů (a to ani zahraničních), od politických stran či nátlakových skupin.

Veškeré přijímání příspěvků se řídí Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek. Jedná se o soubor principů a pravidel, která zajišťují, aby byl proces přijímání finančních darů pro spolek Milion chvilek důvěryhodně ošetřen. Společně s desítkami renomovaných organizací se hlásíme také k Etickému kodexu pro jednání s dárci, který jsme přijali jako členové Klubu fundraiserů v rámci Českého centra fundraisingu.

Považujeme za důležité, aby veřejnost i naši dárci věděli, jak hospodaříme. Proto je financování spolku přehledně rozepsáno ve výroční zprávě, jejíž součástí je finanční rozvaha. Výroční zprávu zasíláme všem dárcům a je veřejně dostupná na webu spolku. Nad rámec našich zákonných povinností vedeme i transparentní účet. Dárci si tak mohou vybrat, zda chtějí přispět přes účet transparentní nebo přes běžný účet skrze Darujme.cz.

Mezi našimi dárci jsou důchodci, studenti, státní zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé a dokonce i naši dobrovolníci. Jejich důvěra je pro nás obrovským závazkem hospodařit zodpovědně.

Běžný účet spolku

Z běžného účtu financujeme dlouhodobou činnost a běžný provoz spolku včetně mzdových nákladů. Putují sem peníze darované přes platební bránu Darujme.cz a také dary na základě individuálních darovacích smluv. 

Jedná se o standardní způsob financování veřejně prospěšných organizací – viz další projekty na Darujme.cz. V případě běžného i transparentního účtu jde převážně o částky v řádech stokorun, které však díky svému množství pokryjí veškeré náklady na chod spolku. Průměrná výše pravidelného daru přes Darujme.cz se pohybuje okolo 250 Kč, u jednorázového daru je to okolo 900 Kč. V minulém roce jsme přijali největší dar ve výši 200 000 Kč od Nadačního fondu Zeměkvět.

Transparentní účet

Tento účet je určen pro dárce, kteří chtějí přispívat výhradně na veřejné akce a vidět, jak jsou tyto peníze použity. Z transparentního účtu tedy hradíme pouze náklady na veřejné akce v regionech i v hlavním městě. Záleží nám na tom, aby bylo jasné, odkud peníze na veřejné akce přicházejí a jak jsou vynaloženy. V roce 2018 činila průměrná výše daru na transparentním účtu 982 Kč.

Mzdy zaměstnanců spolku

Informace o celkových mzdových nákladech spolku uvádíme ve výroční zprávě a v účetní závěrce. Jednotlivé mzdy ani pracovní smlouvy však nezveřejňujeme kvůli ochraně osob a osobních dat a možné manipulaci s těmito údaji (například ve formě kyberšikany). Respektujeme soukromí těch, kteří ve spolku pracují, ať už jen několik hodin týdně nebo na plný úvazek. Nečerpáme žádné peníze z veřejných rozpočtů, proto se na nás nevztahuje povinnost uvádět výši mezd jednotlivých zaměstnanců.

Možné způsoby finanční podpory spolku jsou přehledně vysvětleny na našem webu v sekci Podpořte nás. Srdečně děkujeme všem podporovatelům, dárcům a dobrovolníkům. Díky Vám má naše společné úsilí obrovský dopad.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku