Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Zobrazit menu
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku
 1. Základní ustanovení


  Správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek Milion Chvilek z. s. se sídlem Koněvova 289/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 06760538, zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69778 (dále jen „Milion Chvilek“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected] Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti Milion Chvilek nebo podporuje činnost či aktivity Milion Chvilek. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů


  Milion Chvilek o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo bydliště, povolání, e-mail a IP adresa, v některých specifických projektech i nepovinně uvedené telefonní číslo pro zpětný kontakt. Dále všechny další Vámi poskytnuté údaje uvedené v rámci dalších specifických projektů (např. výzkumy signatářů apod.).

 3. Zpracování údajů o aktivitách


  Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. Milion Chvilek zaznamenává, uchovává a zpracovává údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektu osobních údajů, zejména pak monitoruje otevírání e-mailů zaslaných od Milion Chvilek, monitoruje platby a dary ve prospěch Milion Chvilek, eviduje účast na akcích pořádaných Milion Chvilek a monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách Milion Chvilek. Milion Chvilek může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

 4. Profilování subjektů osobních údajů


  Milion Chvilek si vyhrazuje právo subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů.

 5. Účel a doba zpracování osobních údajů


  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi Milion Chvilek a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především avšak nejen informování o aktivitách Milion Chvilek. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Milion Chvilek. Pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu tří let.

 6. Zveřejňování osobních údajů


  Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů bude na webových stránkách Milion Chvilek zveřejněno jeho jméno, příjmení, město bydliště a povolání. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů


  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

 8. Externí zpracování osobních údajů


  Zpracování osobních údajů provádí Milion Chvilek, osobní údaje však pro Milion Chvilek mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Milion Chvilek využívá nebo využívat bude.

 9. Poučení o právech subjektu osobních údajů


  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku