Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Zásady zpracování osobních údajů a užívání cookies

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku
 1. Základní ustanovení

  1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek Milion Chvilek z. s. se sídlem Hartigova 289/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 (usnesením číslo 1297 Rady Zastupitelstva HMP byl od 1.10.2023 změněn název ulice), IČ: 06760538, zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69778 (dále jen „Milion Chvilek“ nebo „spolek“).

  2. Kontaktní údaje spolku jako správce osobních údajů jsou
   adresa: Hartigova 289/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 (usnesením číslo 1297 Rady Zastupitelstva HMP byl od 1.10.2023 změněn název ulice),
   email: [email protected].

  3. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti Milion Chvilek nebo podporuje činnost či aktivity Milion Chvilek či vyjadřuje svůj postoj připojením se k obsahu výzev.

  4. Všechny poskytnuté údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  5. Správce získává osobní údaje od subjektů osobních údajů, příp. tyto propojuje s údaji z volně přístupných veřejných rejstříků. Správce prohlašuje, že nedochází k profilování osobních údajů.
 2. Kategorie subjektů údajů, právní důvody zpracování a účel zpracování osobních údajů

  Milion Chvilek zpracovává osobní údaje o následujících kategoriích osob na základě dále uvedených právních důvodů a pro uvedené účely:

  1. v případě, že se přihlásíte k odběru novinek a sdělení o aktivitách spolku nebo k odběru politických aktualit Zůstaň v obraze:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním,
   pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti a o možnostech dalšího zapojení a podpory;

  2. případě, že budete chtít spolku poskytnout dobrovolnickou pomoc:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   1. o na základě plnění smlouvy, kterou jste se spolkem uzavřeli, pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pro zajištění Vaší účasti na akcích spolku, vzájemnou komunikaci se spolkem a správu a provoz registrovaného účtu;
   2. na základě oprávněného zájmu spolku pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti;

  3. v případě, že budete chtít spolku poskytnout podporu ve formě poskytnutí výdejního místa:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   1. na základě plnění smlouvy, kterou jste se spolkem uzavřeli, pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pro zajištění Vaší účasti na akcích spolku, vzájemnou komunikaci se spolkem a správu a provoz registrovaného účtu;
   2. na základě oprávněného zájmu spolku pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti;

  4. v případě, že budete chtít spolku poskytnout podporu ve formě činnosti organizátora:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   1. o na základě plnění smlouvy, kterou jste se spolkem uzavřeli, pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pro zajištění Vaší účasti na akcích spolku, vzájemnou komunikaci se spolkem a správu a provoz registrovaného účtu;
   2. na základě oprávněného zájmu spolku pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti;

  5. v případě, že budete chtít spolku poskytnout podporu ve formě činnosti akreditovaného garanta:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   1. o na základě plnění smlouvy, kterou jste se spolkem uzavřeli, pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pro zajištění Vaší účasti na akcích spolku, vzájemnou komunikaci se spolkem a správu a provoz registrovaného účtu;
   2. na základě oprávněného zájmu spolku pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti;

  6. v případě, že se připojíte k výzvám spolku:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním pro účely prosazování obsahu takových výzev jako podnětů pro státní orgány s vyjádřením přání a názorů jejich účastníků a pro účely informování o činnosti spolku a možnostech Vašeho dalšího zapojení a podpory;

  7. v případě účasti ve výzkumném panelu:

   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje
   1. o na základě plnění smlouvy, kterou jste se spolkem uzavřeli, pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pro zajištění Vaší účasti na akcích spolku, vzájemnou komunikaci se spolkem a správu a provoz registrovaného účtu;
   2. na základě oprávněného zájmu spolku pro účely informování o novinkách dění ve spolku, jeho aktivitách a činnosti;

  8. v případě účasti v online debatách:

   zpracováváme zejména identifikační údaje na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním pro účely informování veřejnosti o projednávaných tématech a aktivitách spolku;

  9. v případě poskytnutí daru spolku:

   zpracováváme identifikační osobní údaje dárců na základě plnění smlouvy pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících z darovací smlouvy, na základě právní povinnosti pro účely plnění účetních a daňových předpisů, na základě oprávněného zájmu spolku pro účely vedení evidence dárců spolku.
 3. Doba zpracování osobních údajů

  Jednotlivé osobní údaje jsou zpracovávány po následující dobu:

  1. v případě novinek a sdělení o aktivitách spolku nebo politických aktualit Zůstaň v obraze
   po dobu trvání uděleného souhlasu (do okamžiku odhlášení se z odběru), nejdéle však po dobu deseti let od jeho poskytnutí;

  2. v případě připojení se k výzvám spolku elektronickou registrací
   po dobu nezbytně nutnou k projednávání a prosazování obsahu výše uvedené výzvy ve vztahu ke státním orgánům a politické moci, nejdéle však po dobu deseti let od poskytnutí souhlasu za předpokladu jeho trvání;

  3. v případě dobrovolnické podpory ve formě účasti na akcích, poskytnutí výdejního místa, činnosti organizátora a akreditovaného garanta
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po ukončení smlouvy, nejdéle po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, a ve vztahu k odběru novinek a sdělení o aktivitách a činnosti spolku současně nejdéle do okamžiku odhlášení se z odběru;

  4. v případě účasti ve výzkumném panelu
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po ukončení smlouvy, nejdéle po dobu jednoho roku od posledního zapojení do realizovaného výzkumu, a ve vztahu k odběru novinek a sdělení o aktivitách a činnosti spolku současně nejdéle do okamžiku odhlášení se z odběru;

  5. v případě účasti v online debatách
   po dobu trvání uděleného souhlasu (do jeho odvolání či uplatnění práva na výmaz), nejdéle však po dobu tří let od jeho poskytnutí;

  6. v případě poskytnutí daru spolku
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po ukončení smlouvy, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu či v souvislosti s účetními a daňovými předpisy až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila poslední transakce.
 4. Zveřejňování osobních údajů

  Pokud udělíte souhlas se zveřejněním osobních údajů zpracovávaných na základě připojení se k výzvě spolku bude v databázi na webových stránkách Milion Chvilek zveřejněno Vaše jméno, příjmení, město bydliště a povolání. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.
 5. Zpracovatelé osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí Milion Chvilek osobní údaje však pro Milion Chvilek mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které spolek využívá nebo využívat bude. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Používané nástroje cookies

  Na našich webových stránkách používáme pro zlepšení jejich funkčnocti a uživatelské přívětivosti nástroj cookies (malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek).

  Používáme krátkodobé i dlouhodobé cookies – podle doby, po kterou zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči.(Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve Vašem prohlížeči do jeho uzavření, poté dojde k jejich vymazání. Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.)

  Na webu spolku používáme tyto cookies:

  Technické soubory cookies - k tomu, aby webové stránky spolku fungovaly správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil a přihlásit se do něj), používáme technická cookies. Bez nich by nebyla zajištěna základní funkčnost webu spolku. Tyto cookies jsou aktivní vždy, jejich zpracování nelze odmítnout právě z důvodu zajištění funkčnosti.

  Funkční soubory cookies - abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli opětovně nastavovat své preference (např. nastavení jazyka), pomáhají Vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale jejich účelem je zpříjemnit a ulehčit Vám návštěvu našich stránek. Zpracování těchto cookies lze odmítnout.

  Analytické soubory cookies: analytické cookies pomáhají spolku vylepšit naše webové stránky na podkladě vyhodnocení chování jejich uživatelů. Data zjištěná jejich prostřednoctvím jsou anonymizována. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Spolek pracuje pouze s cookies v anonymizované podobě. Nedokážeme z nich tak zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout.

  Název souboru cookies Maximální expirace Účel
  __cfduid 30 dní funkčnost webu
  fbp 3 měsíce vytváření publik, konverze návštěv a remarketing na Facebooku
  _ga 2 roky statistiky návštěvnosti
  gat_gtag_UA_72527420_6 1 24 hodin statistiky návštěvnosti
  _gid 24 hodin statistiky návštěvnosti
  HTTP_REFERER 15 dní statistiky návštěvnosti
  nette-samesite do ukončení session funkčnost webu
  PHPSESSID do ukončení session funkčnost webu
  CONSENT_COOKIE 1 rok funkčnost webu, provoz lišty upozornění na cookies
 7. Poučení o právech subjektu osobních údajů

  1. Máte právo požadovat od spolku přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR, tj. získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a zajistit přístup k nim.

  2. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů které jsou spolkem na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to zasláním emailu na emailovou adresu [email protected] nebo dopisu na adresu spolku: Hartigova 289/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 (usnesením číslo 1297 Rady Zastupitelstva HMP byl od 1.10.2023 změněn název ulice).

  3. Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

  4. Máte právo vznés námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 21 GDPR.

  5. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

  6. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

  7. Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

  8. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  9. Bližší informace o Vašich právech lze nalézt také na stránkách ÚOOÚ: www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
 8. Zabezpečení osobních údajů

  1. Spolek prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Spolek přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Spolek prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 9. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 15. listopadu 2021.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku