Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Jakou zemi chcete mít? – V úterý 25. 2. odstartuje Milion Chvilek v Plzni celostátní štafetu pro demokracii. V každém kraji osvítí jeden vážný, politiky opomíjený problém

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

TÉMA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ: OPOMÍJENÉ REGIONY

V úterý 25. února zahájí v Plzni Milion chvilek Štafetu pro demokracii - vlnu akcí, které se co týden uskuteční v jednom krajském městě ČR (1) (2). V každém kraji štafeta osvítí jeden vážný, politiky ignorovaný problém, který se týká celé naší země a v daném kraji má zvlášť negativní dopad na život lidí a/nebo zdraví krajiny. V každém městě se uskuteční protestní akce a veřejná diskuse. Více informací o štafetě najdete zde.

Tématem pro Plzeňský kraj jsou opomíjené regiony, nezdravá centralizace a absence regionální politiky pro sociální soudržnost. V Plzni však zazní i komentář k aktuálním politickým rizikům, k rozkladu demokratických institucí politiky ANO, KSČM, SPD, Hradu a dalšími. Po nechvalně proslulé politicky motivované volbě ombudsmana hrozí aktuálně riziko České televizi a Českému rozhlasu při doplňovacích volbách do jejich rad (3).

Datum 25. února bylo pro start štafety vybráno záměrně. Právě komunistický převrat znamenal pro západ naší republiky hluboký úpadek na celá desetiletí. Následky „pevné hráze socialismu a míru“ pociťujeme dodnes právě v dlouhodobě opomíjených pohraničních regionech. V těch i dnes zůstává řídké osídlení, přetrvávají problémy s dostupností služeb, kvalitou pracovní nabídky či vzdělání, dopravní obslužností či krajinou zdevastovanou průmyslovým zemědělstvím a lesnictvím. Podobně byla postižena i "vnitřní krajina" - soustava sdílených lidských hodnot.

Při zahájení štafety v Plzni se bude mluvit např. o těchto tématech: Jak souvisí téma důvěry s tématem opomíjených regionů? Jaký podíl na současném stavu má způsob vykonávání moci vrcholnými představiteli země? Co mohou pro změnu k lepšímu udělat občanské iniciativy, co může udělat každý z nás? Co můžeme udělat pro rozvoj našeho kraje? A kdo a co nám v tom brání? Jak dění v kraji souvisí s celostátní politikou a aktuální politickou reprezentací?

„Jaký je stav naší země – a jakou zemi chcete mít?“ zní motto celostátní Štafety pro demokracii. Milion chvilek tak poukazuje na to, že lidi i krajinu v naší zemi tíží závažné problémy, jejichž řešení nesnese odkladu. Řešení existují, ovšem vládní, ale i další politici je ignorují tím víc, čím hlouběji se utápějí ve svých vlastních mocenských problémech a sporech.

Během štafety se v každém krajském městě uskuteční protestní akce (shromáždění, happening, pochod apod.) a veřejná debata zaměřená na vybraný problém. Postupně tak zazní témata politická, sociálně-ekonomická i ekologická.

Plzeňská akce začne debatou v Měšťanské besedě od 16.30 do 18.30. Vystoupí mluvčí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll, socioložka Ida Kaiserová, krajský host, politolog a jáhen Robert Elva Frouz či Jana Filipová z Milionu chvilek v malé obci Koloveč, která vyhrála soud nad A. Babišem. Mladý podnikatel Lukáš Hilpert ze Stříbra vypoví svůj příběh podnikatele a otce rodiny o tom, jak na jeho život dopadá dědictví „pevné hráze socialismu a míru“. Všichni vystupující kromě mluvčích Milionu chvilek žijí v odlehlých oblastech Plzeňského kraje.

Na následující demonstraci na náměstí Republiky od 19 do 20 hodin se kromě hostů z diskuse dále představí např. slameři Anatol Svahilec a Sufjan či Eva Volfová a Jan Valdman z plzeňské občanské sítě pro)(hnutí.

Na závěr demonstrace proběhne předání štafety dalšímu městu v pořadí – Jihlavě. Předávat se budou Tři špejle, velká dřevěná trojnožka ve státních barvách, která symbolizuje zásadní hodnoty pro demokracii: lásku, odvahu a kritické myšlení. Tři špejle vytvořilo před třemi lety pro)(hnutí a „štafetový trojkolík“ tak má svůj původ právě v Plzni, kde se už na akcích objevoval.

Cílem Štafety pro demokracii je dostat na světlo reálné, závažné problémy naší země, často spojené s vládou Andreje Babiše, informovat o nich veřejnost a nastínit možná řešení. Chceme dát lidem naději a motivovat je ještě víc k vlastní aktivní práci na obranu demokracie – k chvilkám pro demokracii (www.milionchvilek.cz). Ukážeme lidem, co mohou dělat, jak se zapojit, s kým spolupracovat a jak mohou šířit informace. Štafeta také vytáhne na světlo neřešené problémy regionů před podzimními krajskými volbami a dá politikům šanci se jich chopit. V neposlední řadě přispěje i k posílení Milionové sítě – celostátní sítě stovek obcí a měst, které se aktivně účastní akcí Milionu chvilek na obranu demokracie.

Mikuláš Minář, předseda a mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, řekl:
„Celý náš tým se do Plzně i dalších krajských měst moc těší. Přestože v naší zemi stále pokračuje zneužívání moci, máme naději. Naději, že občanská aktivita může pomalu ale jistě proměňovat společnost. Současná situace je především výzva. Nejprve je třeba věci jasně pojmenovat, poté je třeba za ně převzít odpovědnost. Pasivita, rezignace či lhostejnost nic neřeší. Každý z nás má ve svých rukou velkou moc. Každý z nás se může stát součástí úsilí o pozitivní změnu. Každá chvilka pro demokracii se počítá. Máme radost, že lidí, kteří jsou aktivní, je stále víc, a těšíme se na setkání s nimi ve všech krajích České republiky.“

Eva Volfová z partnerské plzeňské iniciativy pro)(hnutí, která spolu s Milionem chvilek připravila plzeňské akce, řekla:
„Kraj je výrazně centralizovaný – je tu velká Plzeň a pak už jen menší města, městečka a malá sídla. Kvůli řídkému osídlení a špatnému spojení je pro obyvatele žijící v pohraničí obtížné dostat se na úřady nebo i k lékaři. Podle demografických údajů je v pohraničí vyšší míra exekucí i nižší vzdělanost. Závažným tématem je i na mnoha místech poničená krajina, narušená intenzivním zemědělstvím a lesnictvím.“

Jáhen a politolog Robert Elva Frouz jako host Plzeňského kraje řekl:
„Možnost někomu nebo něčemu důvěřovat je nezbytnou součástí dobře prožívaného života. Zároveň jsme dnes svědky a často i aktéry oslabování důvěry mezi nejbližšími lidmi, mezi různými sociálními a názorovými skupinami, mezi společností a její politickou reprezentací, mezi různými regiony apod. Dochází tím k erozi společenské soudržnosti, a to se pak výrazně projevuje i na politické rovině.“

Na Štafetě pro demokracii spolupracuje pražský tým Milionu chvilek s krajskými organizátory. Partnerskou organizací v Plzni je iniciativa pro)(hnutí. (www.prohnuti.cz).

Kontakty:
Mikuláš Minář, předseda a mluvčí spolku
Benjamin Roll, místopředseda a mluvčí spolku
Jan Piňos, kontakt pro média, [email protected]
Robert Elva Frouz, plzeňská občanská síť pro)(hnutí
Eva Volfová, občanská síť pro)(hnutí

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku