Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Tiskový komentář: Babišův střet zájmů: V Evropě nesmí být kozel zahradníkem. A u nás ANO?

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

ZASTAVTE NEJEN EVROPSKÉ, ALE I ČESKÉ KOHOUTKY PRO AGROFERT! ROČNĚ JIMI PROTEČE ŠEST MILIARD KORUN

Ministryně Klára Dostálová (ANO) přestala včera lhát a potvrdila, co už všichni věděli - totiž že auditní zpráva o střetu zájmů Andreje Babiše, která dorazila z Bruselu na Ministerstvo pro místní rozvoj, je zprávou závěrečnou a tedy platnou (1). Skončilo tak první kolo tradičních tanců premiéra a státní správy pod jeho taktovkou, jejichž účelem je mlžit, natahovat, nechat vyznít problémy do ztracena.

Diskuse o formálním zveřejnění zprávy jen zastírala skutečnou podstatu problému - skutečnost, že Andrej Babiš neoprávněně vysává evropské i domácí veřejné zdroje financí obrovskými částkami. Ročně se jedná o cca šest miliard korun, přičemž dotace tvoří přibližně dvě miliardy a výběrová řízení čtyři miliardy.

Transparency International nazvala Andreje Babiše „dotačním podvodníkem“ (2). Nejde však jen o to, že jako šéf vlády ovlivňuje dotační politiku EU a Agrofert neoprávněně čerpá evropské dotace. Ačkoli se od jara mluví jen o Babišově zneužívání evropských dotací, hlavním zdrojem peněz pro jeho Agrofert a další firmy jsou státní zakázky. Andrej Babiš využívá také neoprávněně státní investiční pobídky a stát si objednává služby v jeho soukromých médiích. Suma této domácí finanční podpory je dvakrát větší než evropské dotace - a přitom zůstává zcela ve stínu zájmu v Babišův prospěch a ke škodě všech občanů.

Evropská unie nyní přinutí Andreje Babiše dodržovat evropská pravidla o střetu zájmů a odstřihne jej od různých forem a zdrojů evropských financí. Stejně tak ale musí A. Babiš dodržovat český zákon o střetu zájmů, který se týká také vlastnictví médií, investičních pobídek a zejména veřejných zakázek.

Evropa auditem zabránila Babišovu politickému zneužívání veřejných prostředků. Nyní je nezbytné zamezit vysávání veřejných peněz A. Babišem i doma. Bude to podstatně těžší, protože Andrej Babiš cíleně ovládnul státní správu - „zprivatizoval“ ji. Státní zaměstnanci včetně ministrů Richarda Brabce a Karla Havlíčka od jara bagatelizovali Babišův audit a ministryně Karla Dostálová přímo kryla Babišovi záda. Státní správa hledala argumenty pro to, aby problém nemusela řešit.

Tak jako v létě po první předběžné auditní zprávě, tak i nyní vysílá ČR do Bruselu signály, že se bude proti výsledku auditu bránit. Pokud se skutečně hodlá vláda bránit soudní cestou, existuje vážné riziko, že se zastaví veškeré evropské financování pro ČR. Znamenalo by to ohrožení financí ve výši až 400 miliard korun [400 miliard jsou dvě třetiny celkové částky evropských fondů na programové období 2014-20. K této částce viz poslední řádek Stav fin. prostředků....odeslaných do EK po odečtení celkové alokace na toto období. (3) Jako malý, ale ilustrativní příklad může posloužit Regionální operační program Severozápad, kde na dva roky ustalo financování a vznikla škoda 3,5 miliardy korun.].

Proto požadujeme:
Okamžité odstřižení Agrofertu a dalších firem A. Babiše (v nichž má větší než čtvrtinový vlastnický podíl) od evropských i českých veřejných financí.
Vymáhání Agrofertu a dalším firmám A. Babiše neprávem udělených dotací ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Dále požadujeme:
1. Okamžité dodržování platných zákonů všemi veřejnými zadavateli (zejména Čepro, Státní hmotné rezervy, Lesy ČR apod.), poskytovateli dotací (zejména MZe, MPO, MPSV, MMR a MŽP) a pobídek (MPO), a proto okamžité rozvázání dodavatelské, dotační a pobídkové smlouvy se společnostmi premiéra A. Babiše.
2. V souladu s předchozím bodem okamžité uplatňování standardních a zákonem či jinými předpisy stanovených postupů ve věci nedovolené podpory, pobídky či veřejné zakázky společnostem premiéra A. Babiše. Znamená to neprodlené vrácení všech nedovolených podpor, pobídek a plnění zakázek, a to včetně povinných sankcí, jako je penále a úrok z nedovolené podpory, pobídky či, zakázky.
3. Okamžité ukončení nedovolené podpory společnostem premiéra A. Babiše od všech institucí poskytující podporu z evropských zdrojů (Evropská komise, Evropský parlament, nadace, implementační agentury apod.) v souladu se závěry finálního auditu.
4. Okamžité prověření podezření ze spáchání trestných činů čerpání nedovolené podpory firmami premiéra A. Babiše a z podezření spolupachatelství ze strany politiků a zainteresovaných úředníků, a to orgány činnými v trestním řízení.

Leo Steiner, expert Milionu chvilek pro demokracii na čerpání veřejných financí, komentoval evropský audit s nadsázkou takto:
„Ověřeno: Kozel v ČR zahradníkem, aneb Babiš je ve střetu zájmů.
Prokázáno: Kozel vyplenil svěřenou zahradu, aneb zavřeme stejně jako EU kohoutek veřejných dotací, pobídek a zakázek Babišovi.
Usvědčeno: Kozel získal na svou stranu správce, aneb Babiš si zprivatizoval státní správu.
Reagováno: Kozle a jeho správci, přijměte odpovědnost a nahraďte vámi způsobené škody, aneb orgány činné v trestním řízení zabraňte páchání trestných činů Babišovi a jeho spolupachatelům v politice i ve státní správě.
Požadováno: Kozle, odejdi ze zahrady, aneb Babiši podej demisi!“

Mikuláš Minář, předseda a mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, řekl:
„Andrej Babiš s podporou Ministerstva pro místní rozvoj a státní správy se bude dál snažit kolem svého střetu zájmů a výsledku evropského auditu mlžit, natahovat, nechat jej vyznít do ztracena. Na tuto jeho oblíbenou hru mu neskočíme. Žádáme ministryni Kláru Dostálovou o zveřejnění celého auditu. Žádáme Andreje Babiše o vrácení neprávem obdržených dotací. Žádáme Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby vymáhala po Agrofertu a dalších Babišových firmách neprávem udělené dotace. Žádáme ministerstva a fondy, aby zastavily české kohoutky pro Agrofert a další Babišovy firmy. A žádáme premiéra Babiše, aby se buď skutečně, nejen naoko zbavil Agrofertu, nebo do konce roku rezignoval. Jinak budou následovat další, kreativnější občanské protestní akce!“

Kontakty:
Jan Piňos, média, [email protected]
Mikuláš Minář, předseda a mluvčí spolku
Benjamin Roll, místopředseda a mluvčí spolku

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku