Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Spolek Milion chvilek oslavil 4 roky od založení. Udělil čestná členství Petru Pithartovi, Věře Roubalové Kostlánové, Mikuláši Minářovi a Daně Němcové

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Milion chvilek dnes na setkání ke čtyřletému výročí založení spolku udělil čestná členství osobnostem, které dlouhodobě inspirují a probouzejí k aktivitě občanskou společnost. Hlavním pojítkem celé akce byly rozhovory o roli občanské společnosti nejen v časech krize, ale i o tom, jakou roli mohou aktivní občané sehrát v nadcházející volbě prezidenta.

Založení spolku na začátku roku 2018 umožnilo přerod Milionu chvilek z party nadšenců a dobrovolníků v organizaci se stabilním zázemím, dlouhodobou vizí a silnou pozicí. U příležitosti čtvrtého výročí se proto spolek rozhodl udělit čestná členství Milionu chvilek těm, jejichž poradního hlasu a přátelských vztahů si dlouhodobě váží. Prvními čtyřmi čestnými členy jsou Petr Pithart, Věra Roubalová Kostlánová, Mikuláš Minář a Dana Němcová. V následujících letech spolek zamýšlí v udělování čestných členství pokračovat.

“Všech nově jmenovaných čestných členů si velmi vážíme za jejich dlouhodobou podporu demokracie a jsme moc rádi, že je můžeme tímto způsobem za jejich přínos občanské společnosti ocenit a poděkovat jim,” říká k čestnému členství mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková. “I díky vzájemné spolupráci můžeme s Milionem chvilek i nadále nést odkaz těchto aktivních lidí. Zároveň nás velmi těší, že čestné členství není jen symbolickou funkcí, ale že je naopak příslibem další přínosné kooperace,” dodává Strašáková.

Čestné členství Milion chvilek udělil Petru Pithartovi za neutuchající obhajobu demokratických hodnot polistopadové politiky, připomínání důležitosti právního systému i občanské odpovědnosti a podporu konstruktivního dialogu. Daně Němcové za obětavou pomoc nespravedlivě stíhaným, podporu občanského sebevědomí ve společnosti a celoživotní obranu demokratických hodnot. Věře Kostlánové Roubalové za aktivní občanský přístup v době totality i po ní, sebevědomou podporu lidských práv, sociálních i ekologických aspektů demokracie a pomoc lidem v nouzi napříč národy. A Mikuláši Minářovi za kultivování a probuzení občanské společnosti a hájení hodnot odvahy, kritického myšlení a laskavosti.

“Všichni čestní členové mají dle stanov stejné a jasně stanovené pravomoce – fungují výhradně jako poradní hlas, a jako poradců jejich vhledu do situace i všeobecného rozhledu moc rádi využijeme,” vysvětluje mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková. “Čestní členové ale zároveň nemají možnost podílet se na konkrétních rozhodnutích spolku Milion chvilek a nemají žádnou exekutivní funkci. Samozřejmě ale záleží i na nich, do jaké míry se rozhodnou svých práv jakožto čestných členů využívat. Například Petr Pithart souhlasil s čestným členstvím jen za podmínky, že jeho členství nebude jen formalita, ale že bude opravdu poradním hlasem. O to víc si toho vážíme a o to větší máme radost, že naši nabídku čestného členství všichni čtyři přijali.”

Kromě udílení čestných členství proběhla během dnešního odpoledne v rámci spolku také diskuze o roli aktivní občanské společnosti a o blížících se prezidentských volbách. Každou chvíli nám současné osazenstvo Hradu ukazuje, jak důležité je mít důstojného a demokratického prezidenta, který se nestará jen o sebe a své zájmy. O těchto a dalších stěžejních tématech debatovali kromě čestných členů a Chvilkařů také novináři a odborníci různých oborů.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku