Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Jaké jsou parametry korespondenční volby ze zahraničí?

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku
 • Koho se bude korespondenční volba týkat:

  • Spoluobčanů, kteří dočasně pobývají v zahraničí.
  • Jedná se například o studenty, stážisty, pracovníky vysílané do zahraničí na dobu určitou.
  • Nebude se týkat Čechů na dovolené.
 • Pro jaké volby bude hlasování poštou platit a kdy se ho můžeme dočkat:

  • Tuto možnost půjde uplatnit u voleb do Poslanecké sněmovny, prezidentských voleb nebo voleb do Evropského parlamentu.
  • Poprvé by měla volba poštou být spoluobčanům v zahraničí přístupná ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.
 • Co musím splnit, abych mohl poslat hlas ze zahraničí poštou:

  • Zapsat se na zvláštní seznam voličů.
  • Podat žádost příslušnému zastupitelskému úřadu o možnost volit korespondenčně. To půjde buď osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem, skrze osobu s plnou mocí nebo Portál občana.
  • Jakmile Vám dojde identifikační lístek, úřední obálka a doručovací obálka, tak přichází čas na vytisknutí hlasovacích lístků z informačního systému.
  • Následně volič vloží vybraný hlasovací lístek do úřední obálky a podepíše identifikační lístek.
  • Pak už jen stačí úřední obálku s identifikačním lístek vložit do doručovací obálky, zaplatit poštovné a poslat ji příslušnému zastupitelskému úřadu.
  • Stát sice nese náklady na doručení dokumentů, ale u obálky s hlasem je nutné uhradit poštovné podle pravidel daného státu.
 • Co je potřeba udělat pro zápis na zvláštní seznam voličů?

  • Nahlásit zastupitelskému úřadu (ZÚ) adresu svého bydliště v daném obvodu.

  • Ve druhém čtení bude totiž vládní koalicí předložen pozměňovací návrh díky kterému bude od roku 2025 stačit, když svému ZÚ bydliště jen nahlásíte.

  • Už tak nebude platit dosavadní nutnost, kdy je potřeba ZÚ své bydliště dokládat prostřednictvím originálního dokladu nebo jeho ověřené kopie.

 • Jak se hlas dostane do volební urny:

  • Zastupitelský úřad označí doručenou doručovací obálku časem přijetí a do předání zvláštní okrskové volební komisi ji uchová nerozlepenou na bezpečném místě.
  • Po ukončení volebního hlasování a před zahájením sčítání otevře volební komise doručovací obálky a pokud jsou splněny všechny náležitosti, tak úřední obálky s hlasovacím lístkem vloží do volební urny.
  • Jakmile jsou všechny nezbytné náležitosti splněny, tak volební komise otevírá volební urnu a začíná sčítání.
 • Zaniká zavedením korespondenční volby možnost volit na zastupitelských úřadech?

  • Nezaniká, i po zavedení volby poštou budou moci spoluobčané v zahraničí volit na zastupitelském úřadu.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku