Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Znění dopisu Evropské komisi v otázce střetu zájmů

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Vážená paní komisařko,

obracíme se na Vás jménem českých nevládních organizací dlouhodobě se zasazujících o transparentnost státní správy a o průhledné nakládání s veřejnými prostředky, včetně prostředků evropských.

Velmi nás znepokojuje fakt, že se premiér České republiky Andrej Babiš nadále nachází ve střetu zájmů. S politováním ovšem sledujeme, že se o této skutečnosti česká ani evropská veřejnost nedozvídá prostřednictvím oficiálních zdrojů. Děje se tak bohužel jen neoficiálně, skrze média, jimž anonymními zdroji poskytnuta konečná verze dokumentu shrnujícího závěry auditního šetření Evropské komise o střetu zájmů premiéra Babiše. Z tohoto dokumentu jasně vyplývá, že premiér České republiky porušuje platnou národní, jakož i unijní legislativu, jelikož koncern Agrofert stále ovládá, ačkoliv ten byl formálně vložen do svěřenského fondu. Podle uniklých informací Evropská komise v důsledku neproplatí holdingu Agrofert žádné dotace z investičních strukturálních fondů a investičních zemědělských fondů, které si nárokoval od léta 2018. České republice tedy reálně hrozí, že národnímu rozpočtu vznikne škoda v řádu až několika miliard korun.

Znepokojuje nás, že Evropská komise dosud veřejnost neseznámila se svými závěry ani učiněnými rozhodnutími, byť předběžnými. Naopak poskytuje informace zástupcům České republiky způsobem, u kterého je oprávněné obávat se, že informace unikají přímo osobě premiéra, který může zásadně ovlivňovat další kroky české státní správy. Domníváme se, že ochrana oprávněného užití fondů Evropské unie představuje jasný veřejný zájem. A občanům Evropské unie nesmí být upíráno právo na přístup k informacím o tom, jak je s jejich veřejnými prostředky nakládáno. Česká vláda se již dlouhodobě snaží závěry auditu relativizovat, odmítá taktéž výsledky auditu zveřejnit, ačkoliv je již má k dispozici. Očekávali bychom tedy, že Evropská komise bude mnohem transparentnější, zejména vzhledem k citlivosti a závažnosti celé kauzy.

S obavami ovšem sledujeme pokračující neochotu Evropské komise podat k závěrům auditu veřejně dostupné závazné stanovisko. Na konci října 2020 proběhlo veřejné jednání Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Přítomný komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn se tehdy odmítl jasně vyjádřit k tomu, jestli je podle závěrů auditu premiér Babiš opravdu ve střetu zájmů. Prohlásil, že je nutné respektovat důvěrnost informací a dát českým úřadům čas zhruba do konce prvního kvartálu roku 2021, aby implementovaly doporučení obsažená ve zprávě. České úřady naopak tvrdí, že byly požádány Evropskou komisí, aby závěry auditu nezveřejňovaly. Opět z neoficiálních zdrojů, od českých europoslanců, jsme se později dozvěděli, že představitelé Evropské komise střet zájmů premiéra Babiše oficiálně potvrdili členům Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu na neveřejném jednání z konce listopadu 2020. Veřejnost o těchto závěrech nebyla nijak oficiálně zpravena.

Tuto netransparentnost považujeme za absolutně nepřijatelnou. Mimo jiné je v rozporu se schválenou rezolucí Evropského parlamentu, podle které by Evropská komise měla zveřejnit všechny dokumenty, které se týkají střetu zájmů českého ministerského předsedy a ministra zemědělství. Dosud se tak ovšem nestalo, a to navzdory již ukončenému auditu k prosinci roku 2019. Apelujeme proto na Vás, vážená paní komisařko, abyste z titulu své funkce využila všechny prostředky k tomu, aby závěry auditu Evropské komise, kterým byly zastaveny platby skupině Agrofert ze strukturálních a investičních fondů, byly co nejdříve zveřejněny. Zároveň se domníváme, že Evropská komise by měla rozhodnout o pozastavení vyplácení všech přímých zemědělských plateb, které do koncernu Agrofert nadále bez omezení proudí. Podle dostupných informací přímé zemědělské platby skupině Agrofert několikanásobně převyšují platby ze strukturálních a investičních fondů, kterým se audit Evropské komise věnuje především. Na vyjednávání výše přímých zemědělských plateb pro další programovací období i na vytvoření nových zvláštních fondů v souvislosti s pandemií COVID a podmínek vyplácení prostředků z těchto fondů se přitom Andrej Babiš osobně podílel. I zde je tedy v nesporném střetu zájmů. Evropská komise by měla dát jasné stanovisko, jak bude probíhat vyplácení unijních prostředků z nových zvláštních fondů vytvořených v souvislosti s pandemií COVID.

Instituce Evropské unie by měly zajistit ochranu oprávněným zájmům evropských daňových poplatníků podle platné legislativy. Vyplácení unijních prostředků českému premiérovi ve střetu zájmů, který o přímých zemědělských platbách a platbách z budoucích zvláštních fondů vytvořených v souvislosti s pandemií COVID vyjednává na půdě Evropské rady, je se zájmy občanů EU jednoznačně v rozporu. Žádáme Vás proto, abyste z titulu své funkce požádala Evropskou komisi o vydání právně závazného rozhodnutí, kterým se zamezí vyplácení přímých zemědělských plateb a plateb z dalších fondů vytvořených v souvislosti s pandemií COVID pro skupinu Agrofert v programovém období 2021 - 2028.

Dále apelujeme na to, aby bylo zajištěno, že české úřady Evropskou komisi řádně notifikují v případě svého záměru vyplácet skupině Agrofert státní podporu. Existuje důvodná obava, že notifikace neprobíhají řádně dle platné unijní legislativy, a dochází tak k neoprávněnému zvýhodňování firem skupiny Agrofert.

Požadujeme, aby s prostředky evropských daňových poplatníků bylo nakládáno maximálně transparentně a aby bylo zveřejňováno maximální množství informací. Požadujeme, aby střet zájmů premiéra Babiše byl Evropskou komisí jasně označen a odsouzen. Utajování vytváří nežádoucí prostor pro zkreslování faktů ze strany českých úřadů, a zabraňuje nápravě, která je nezbytná pro další čerpání unijních rozpočtů. Kvůli nezodpovědnému a protiprávnímu jednání českých úřadů vznikne České republice značná finanční škoda. Evropská komise by se měla ujistit, že v důsledku nevznikne škoda rovněž rozpočtu Evropské unie.

Vážená paní komisařko, děkujeme za Váš čas a součinnost.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku