Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Oslavili jsme 4 roky od založení a udělili čestná členství Milionu chvilek Petru Pithartovi, Věře Roubalové Kostlánové, Mikuláši Minářovi a Daně Němcové

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

V Milionu chvilek jsme dnes na setkání ke čtyřletému výročí založení spolku udělili čestná členství osobnostem, které dlouhodobě inspirují a probouzejí k aktivitě občanskou společnost. Hlavním pojítkem celé akce byly rozhovory o roli občanské společnosti nejen v časech krize, ale i o tom, jakou roli mohou aktivní občané sehrát v nadcházející volbě prezidenta.

Založení spolku na začátku roku 2018 umožnilo přerod Milionu chvilek z party nadšenců a dobrovolníků v organizaci se stabilním zázemím, dlouhodobou vizí a silnou pozicí.

U příležitosti čtvrtého výročí jsme se proto rozhodli udělit čestná členství Milionu chvilek těm, jejichž poradního hlasu a přátelských vztahů si dlouhodobě váží. Prvními čtyřmi čestnými členy jsou Petr Pithart, Věra Roubalová Kostlánová, Mikuláš Minář a Dana Němcová. V následujících letech plánujeme v udělování čestných členství pokračovat.

Zleva: Dana Němcová, Petr Pithart, Hana Strašáková, Věra Roubalová Kostlánová, Mikuláš Minář. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

A proč jsme oslovili právě tyto osobnosti?

Petr Pithart ztělesňuje tradici polistopadové politiky, která vyzdvihuje důležitost právního systému a připomíná občanskou odpovědnost. Za minulého režimu po okupaci vystoupil ze strany a přešel k disentu, kde obhajoval spravedlnost a demokracii, a to i na úkor osobních obětí. V posledních třiceti letech se jako aktivní politik zásadní měrou zasadil o bytelnost našeho ústavního systému a výrazným způsobem přispěl ke společenskému dialogu. Představoval vždy tu kultivovanější, poctivější a ideově ukotvenější část české politické scény. Tu část, jejímž čelním představitelem byl prezident Havel. Petr Pithart má zkrátka v občanské společnosti nezastupitelné místo, a jeho zkušenosti z neúnavného boje za demokracii v dobách totality, vnímání souvislostí a geopolitický nadhled, nás stále inspirují. Při loňském setkání Milionu chvilek 17. listopadu prohlásil pan Pithart po sněmovních volbách, že “jsme v posledních měsících pohnuli s politickou mapou Evropy.” Máme radost, že jsme v tom mohli být společně a o to větší radost máme, že pan Petr Pithart přijal čestné členství a bude nám i v dalším období na blízku.

Věra Roubalová Kostlánová je občansky aktivní už od 60. let. V roce 1968 vystupovala proti okupaci, spolupořádala studentskou podzimní stávku a na začátku roku 1969 pomáhala při organizaci pohřbu Jana Palacha. Byla jednou z prvních signatářek Charty 77. Pro své aktivity byla vyslýchána a sledována STB. Přesto ve snaze o pomoc ostatním a v péči o potřebné nikdy neustala. Paní Roubalová Kostlánová se věnuje psychoterapii, práci s menšinami a lidmi utíkajícími před válkami a ozbrojenými konflikty na blízkém východě. Neváhá zdůrazňovat význam sociálních a ekologických aspektů demokracie a ve svém životě mnohokrát prokázala odvahu postavit se za to, co je správné. Proto považujeme za obrovskou čest, že Věra Roubalová Kostlánová stojí i po našem boku a že přijala naši nabídku čestného členství.

Dana Němcová ukázala odvahu i tváří v tvář komunistickým žalářům. V roce 1976 pomáhala členům skupiny Plastic People of the Universe, kterou komunistický režim kriminalizoval. Podpora svobodného projevu a lidských práv předznamenala prohlášení Charty 77. Tu Dana Němcová se svým manželem Jiřím podepsala mezi prvními a i přes výslechy, domovní prohlídky nebo propuštění z práce, stála u zrodu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který posílal do zahraničí informace o komunistických represích. V roce 1979 strávila několik měsíců ve vězení, poté byla zatčena v roce 1989, když při Palachově týdnu pokládala květiny k soše svatého Václava. Ve svých polistopadových aktivitách se nezištně věnovala pomoci lidem, kteří museli uprchnout ze svých domovů a poskytovala jim psychologickou i právní pomoc. Před plnou Letenskou plání 16. listopadu 2019 paní Němcová řekla: ”Dbejme každý na to, abychom za svým názorem byli ochotni stát i v konfrontaci s něčím, co nám může být nepříjemné. Mám s tím dost bohaté zkušenosti.“ Je nám proto nesmírnou ctí, že Dana Němcová přijala čestné členství našeho spolku, pro který je velkou morální autoritou.

Mikuláš Minář stál u samého začátku Milionu chvilek - původně spontánní občanský projekt spoluzaložil, byl jeho prvním předsedou a dovedl ho i do stádia, ve kterém se Milion chvilek mohl postupně začít proměňovat v dobře fungující organizaci. V době, kdy společnost i tehdejší opozice přešlapovaly na místě, se Mikuláš rozhodl vynaložit svůj čas, energii a studium, aby rozhýbal občanskou společnost v Česku. Ve svých projevech se kriticky obracel nejen k tehdejší vládě, ale i opozičním demokratickým stranám a vyzýval je k reakci na stále se prohlubující politickou krizi způsobenou unášením státu Andrejem Babišem. Milion chvilek tak může už čtyři roky napříč republikou probouzet zájem společnosti o politiku a podporovat občany ve vzájemném naslouchání a hledání společných cest. S poděkováním a radostí proto Mikulášovi udělujeme čestné členství spolku Milionu chvilek, za aktivizaci občanské společnosti a naději, kterou probudil.

Všech nově jmenovaných čestných členů si velmi vážíme za jejich dlouhodobou podporu demokracie a jsme moc rádi, že je můžeme tímto způsobem za jejich přínos občanské společnosti ocenit a poděkovat jim. A že i díky vzájemné spolupráci můžeme i nadále nést odkaz těchto aktivních lidí. Zároveň nás velmi těší, že čestné členství není jen symbolickou funkcí, ale že je naopak příslibem další přínosné kooperace.

“Všichni čestní členové mají dle stanov stejné a jasně stanovené pravomoce – fungují výhradně jako poradní hlas, a jako poradců jejich vhledu do situace i všeobecného rozhledu moc rádi využijeme,” říká k čestnému členství mluvčí Hana Strašáková. “Čestní členové ale zároveň nemají možnost podílet se na konkrétních rozhodnutích spolku Milion chvilek a nemají žádnou exekutivní funkci. Samozřejmě ale záleží i na nich, do jaké míry se rozhodnou svých práv jakožto čestných členů využívat. Například Petr Pithart souhlasil s čestným členstvím jen za podmínky, že jeho členství nebude jen formalita, ale že bude opravdu poradním hlasem. O to víc si toho vážíme a o to větší máme radost, že naši nabídku čestného členství všichni čtyři přijali,” vysvětluje.

Kromě udílení čestných členství proběhla během dnešního odpoledne v rámci spolku také diskuze o roli aktivní občanské společnosti a o blížících se prezidentských volbách. Každou chvíli nám současné osazenstvo Hradu ukazuje, jak důležité je mít důstojného a demokratického prezidenta, který se nestará jen o sebe a své zájmy. O těchto a dalších stěžejních tématech debatovali kromě čestných členů a Chvilkařů také novináři a odborníci různých oborů.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku