Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Reaction to the Czech Government's response to the European Parliament

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Reaction to the Czech Government's response to the European Parliament (in Czech, English, French, and German) CZECH: Česká vláda nehájí zájmy občanů ČR, ale kope za premiéra Andreje Babiše Evropský parlament vyzval dne 19. června českého premiéra Andreje Babiše k rezignaci nebo jinému vyřešení jeho střetu zájmů. Evropská rezoluce pak apelovala na české úřady, aby začaly účinně řešit zneužívání unijních dotací vrcholnými politiky. Vláda vedená Andrejem Babišem s rezolucí Evropského parlamentu nesouhlasí a dne 29. června se proti ní ohradila usnesením. Způsob, jakým se česká vláda proti rezoluci vyjadřuje, pouze potvrzuje, že hájí zájmy holdingu Agrofert. Z našich daní tak bohužel platíme Babišovy zaměstnance, nikoli členy vlády, kteří se starají o zájmy všech občanů. My, čeští občané, nesouhlasíme s vyjádřením české vlády a požadujeme nulovou toleranci vůči střetu zájmů Andreje Babiše. Premiérův střet zájmů významně poškozuje nejen české, ale i evropské daňové poplatníky. Souhlasíme s rezolucí Evropského parlamentu schválenou výraznou většinou evropských poslanců, kteří zastupují zájmy 446 milionů lidí po celé Evropě. Již roky upozorňujeme na nepřijatelnost setrvání Andreje Babiše ve vládě, neboť má vliv na toky veřejných peněz a zároveň jako podnikatel nastavuje vědro. Vyzýváme instituce Evropské Unie, aby se nenechaly zastrašit agresivní politikou našeho premiéra a zajistily, že nebude mít vliv na rozhodování o penězích z rozpočtu EU. Vyjádření spolku Milion chvilek pro demokracii ze dne 1. července 2020 ENGLISH: Instead of representing the Czech citizens, the Czech government furthers the interest of Prime Minister Andrej Babiš On 19th June, The European Parliament has issued a resolution calling upon the Czech Prime Minister Andrej Babiš to step down or to otherwise do away with his persisting conflict of interests. The resolution also urged Czech institutions to effectively resolve the abuse of European funding by leading politicians. The Babiš Government disagrees with the European Parliament and it has issued a disapproving resolution on the 29th June. The manner in which the Czech Government reacts to the European resolution only confirms it continues to protect the interests of the Agrofert conglomerate. Therefore, our tax money pays the employees of Prime Minister Babiš, and not the members of the government who represent the interests of all citizens. We, the Czech citizens, denounce the resolution of the Czech Government and we demand no tolerance for the conflicts of interests of Prime Minister Babiš. His persisting conflict of interests significantly harms not only the Czech, but also the European taxpayers. We agree with the resolution of the European Parliament, approved by a striking majority of its Members who represent the interests of 446 million European citizens. For years Million Moments for Democracy has been pointing out the inadmissible role of Andrej Babiš in the Czech Government. As Prime Minister, he has substantial influence over the public spending while, as an entrepreneur, he also largely profits from public money. We encourage the European Union in its resilience to the aggressive politics of the Czech Prime Minister and we also urge the Union to prevent Andrej Babiš from allocating money from the European budget. _Reaction of the Milion Moments for Democracy association, 1st July 2020 FRENCH: Le Gouvernement tchèque ne défend pas les intérêts de ses citoyens mais ceux du premier ministre Andrej Babiš La résolution du Parlement européen du 19 juin dernier appelle à la démission du premier ministre Andrej Babiš ou à une autre façon d'éliminer son conflit d´intérêts. La résolution demande aux autorités tchèques d’assurer que les hauts dirigeants politiques n’abusent pas des fonds européens. Le gouvernement de M. Babiš a marqué son désaccord avec la résolution du Parlement européen et s’est défendue contre cette dernière par une résolution le 29 juin 2020. La manière dont le gouvernement s’oppose à la résolution du Parlement européen confirme bien qu’il défend les intérêts du holding Agrofert. Nos impôts servent ainsi à payer non pas les membres du gouvernement prenant soin des intérêts de tous les citoyens, mais bel et bien à payer les employés de M. Babiš. Nous, citoyens tchèques, n'acceptons pas la déclaration du gouvernement tchèque et nous demandons une tolérance zéro vis-à-vis du conflit d'intérêts de M. Babiš. Ce conflit nuit considérablement non seulement aux contribuables tchèques, mais aussi européens. Nous soutenons la résolution du Parlement européen adopté par une grande majorité des députés européens, qui défendent les intérêts de plus de 446 millions de personnes à travers l’Europe. Cela fait plusieurs années que nous soulignons qu'il est absolument inacceptable que Andrej Babiš se maintienne au gouvernement, car il influence les flux de financements publics tout en en profitant en tant qu'entrepreneur. Nous en appelons aux institutions européennes à ne pas se laisser intimider par la politique agressive de notre premier ministre, et à veiller à ce qu’il ne puisse pas influencer les prises de décisions sur l’argent du budget de l’UE. _Réaction de l´association “Un million de moments pour la démocratie” du 1er juillet 2020. GERMAN: Anstatt der Interessen der Bürger der Tschechischen Republik, vertritt die tschechische Regierung nur die Interessen von Premierminister Andrej Babiš. Am 19. Juni hat das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet, die Premierminister Andrej Babiš dazu auffordert von seinem Amt zurückzutreten, oder seinen fortdauernden Interessenskonflikt auf andere Weise zu lösen. Die Resolution appelliert an die Institutionen des Tschechischen Staats, den Missbrauch von Europäischen Subventionen durch führende Politiker zu unterbinden. Die Regierung Babiš lehnt die Resolution des europäischen Parlaments ab und hat am 29. Juni eine Gegenresolution verabschiedet. Die Art, mit der die tschechische Regierung auf die europäische Resolution reagiert hat, unterstreicht erneut, dass die Regierung lediglich die Interessen der Agrofert Gruppe verteidigt. Somit ist offensichtlich, dass unsere Steuern, nicht eine Regierung finanzieren, welche die Interessen aller Bürger vertritt, sondern lediglich Angestellte von Premierminister Babiš. Wir, die Bürger der Tschechischen Republik, lehnen die Resolution der tschechischen Regierung entschieden ab und wir fordern keine Toleranz für die Interessenskonflikte von Premierminister Babiš. Seine fortdauernden Interessenskonflikte schaden nicht nur den tschechischen, sondern auch den europäischen Steuerzahlern. Wir befürworten die Resolution des Europäischen Parlaments, die von einer überwältigenden Mehrheit seiner Abgeordneten, welche die Interessen von 446 Millionen EU-Bürgern vertreten, verabschiedet wurde. Über Jahre hinweg hat Millionen Momente für Demokratie die untragbare Rolle von Andrej Babiš in der tschechischen Regierung hingewiesen. Als Premierminister hat er massiven Einfluss auf die öffentlichen Ausgaben des Staatshaushaltes, während er als Unternehmer im großen Stil von den öffentlichen Ausgaben profitiert. Wir ermutigen die Europäische Union ihre klare Haltung gegen die aggressive Politik des tschechischen Premierministers aufrechtzuhalten und wir drängen die Europäische Union dazu, zu verhindern, dass Andrej Babiš Geld aus dem Europäischen Haushalt zur Verfügung gestellt wird. Reaktion des Vereins Millionen Momente für Demokratie, 1/7/2020

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku