Tyto webové stránky používají cookies dle
Zásad ochrany osobních údajů a nakládání s cookies

OK
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Chvilka pro demokracii

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Chvilka pro demokracii ====================== V demokratickém státě je moc v rukou nás všech. A i když se nám vysoká politika může zdát vzdálená, řadu věcí dokážeme ovlivnit víc, než si myslíme. Nejde o to hned kandidovat na prezidenta. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi k lepšímu. A proměna této atmosféry se při volbách projeví i ve vysoké politice. Začít můžeme hned a každý po svém. Seznam 30 chvilek slouží jako inspirace pro nás pro všechny. ZAJÍMÁM SE O VEŘEJNÉ DĚNÍ ---------------------------- Život každého z nás se odvíjí v širším společenském celku. Za stav společnosti proto neseme všichni svůj díl odpovědnosti. ### 1. Sledujte důvěryhodná média Jak poznat důvěryhodné médium? Jde zjistit: * Autor textu a kontakt na něj * Vlastník a provozovatel média * IČ firmy * Stav hospodaření (na Justice.cz) * Uvádí původní zdroj informací (ideálně odkaz) * Ve sdělení jsou zřetelně oddělena fakta a názory autora se * Reklama je označena * Nezvyšuje uměle závažnost informace, např. bulvárními titulky   Zdroj a více informací: https://rating.nfnz.cz/about/ ### 2. Předplaťte si důvěryhodné médium Proč si předplácet důvěryhodné médium? * Pomůžete tím médiu udržet si nezávislost. * Nezávislá a důvěryhodná média jsou jedním z pilířů demokracie. * Předplatné můžete koupit sobě, ale klidně i rodině nebo přátelům. ### 3. Ověřujte si informace Jak si ověřit informace? * Hledejte původní zdroje informací * Ověřujte si informace z nezávislých a důvěryhodných zdrojů * Srovnávejte různé pohledy na stejná témata ### 4. Průběžně se vzdělávejte Jak a proč si rozšiřovat obzory? * Choďte na veřejné přednášky a debaty. * Čtete knihy, noviny, sledujte dokumenty a investigativní reportáže. * Zajímejte se o současné dění i o historii. * Soustřeďte se na ověřená fakta. * Vzdělání je účinná zbraň proti manipulaci a propagandě. NEBOJÍM SE PROJEVIT SVŮJ NÁZOR ------------------------------ Do veřejné debaty se můžeme zapojit všichni. A skrze tuto debatu pak můžeme ovlivnit směřování celé naší společnosti. ### 5. Komentujte a sdílejte jen ověřené informace Jak se zapojit do veřejné debaty? * Komentujte dění, ale pracujte jen s ověřenými fakty * Formulujte své názory co nejjasněji * Pamatujte, že debatou ovlivňujete směřování celé společnosti * Sdílejte jen informace z důvěryhodných zdrojů * Pozor abyste nenaletěli a sami nešířili fake news ### 6. Petice Co jsou petice? > Je to zákonem dovolený prostředek, jak můžeme něco změnit nebo dát věci do pohybu.  > Petice je způsob, jak komunikovat se zvolenými zástupci a účastnit se demokratického rozhodovacího procesu. > Lze ji využít ke komunikaci se státní správou nebo samosprávou. Více informací o peticích ZDE. ### 7. Demonstrace Proč zrovna demonstrace? * Jedná se o standardní způsob, jak dát najevo názor * Jde o běžnou součást diskuze v demokratické společnosti  * Svoboda shromažďování je základním lidským právem * Demonstraci lze pořádat bez předchozího povolení, stačí ji oznámit ### 8. Zapojte se do veřejné diskuze Proč je dobré diskutovat? * Diskuze je prostředkem, jak ovlivnit dění okolo sebe  * V diskuzi si rozšiřujeme obzory a učíme se vzájemně si naslouchat * Díky diskuzi si tříbíme názory a lépe chápeme názory ostatních Kde se můžete zapojit do diskuze? * Veřejné debaty * Sociální sítě * Média * Komunikace se státní správou a samosprávou VEDU DIALOG S OSTATNÍMI LIDMI ----------------------------- Základem demokratického společenství je různorodost, ve které díky debatě nacházíme styčné body a společné hodnoty. ### 9. Bavte se o politice se svými blízkými, i když mají odlišné názory  Proč má cenu bavit se o politice, i když spolu nesouhlasíte * Jedině tak si můžete vzájemně lépe porozumět * Bude pro vás snazší si oboustranně naslouchat a respektovat se * Nemusíte spolu souhlasit, ale dialog je dobrý začátek * Lépe se poznáte ### 10. Hledejte, co vás spojuje s lidmi, se kterými nesouhlasíte  Proč hledat společnou řeč? I s názorovými oponenty máme často společného víc, než bychom čekali. Třeba strach o rodinu a o budoucnost nebo zálibu v zahrádkaření. Na tom, co nás spojuje, můžeme budovat vzájemnou důvěru a porozumění.  ### 11. Zkoušejte porozumět ostatním Jak lépe pochopit lidi kolem nás? * Zjišťujte, proč lidem jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli * Poznávejte, na základě čeho jsou vaše názory stejné nebo odlišné  * Buďte trpěliví VYTVÁŘÍM PŘÁTELSKÉ SPOLEČENSTVÍ ------------------------------- Dobré vztahy s lidmi kolem nás působí jako nejlepší prevence lhostejnosti. Díky nim poznáváme, že k péči o společný prostor může přispět každý. ### 12. Udržujte dobré sousedské vztahy  Dobré sousedské vztahy se promítají do vašeho okolí i do politiky * Můžete lépe zvelebovat vaše okolí, řešit problémy a hájit společné zájmy.  * Zlepšíte vzájemnou komunikaci a můžete si efektivněji pomáhat. * Dozvíte se nejčerstvější místní novinky, o kterých jste třeba neměli ani tušení.  ### 13. Pomáhejte organizovat akce, které spojují místní občany Podílejte se na budování místní komunity * Jednou za čas zkuste uspořádat sousedské setkání, dobročinný bazar nebo třeba koncert. * Akce tohoto druhu upevňují místní komunitu a prospívají rozvoji občanské společnosti. * Můžete se přidat k některému z místních spolků, který akce organizuje.  * Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru ZDE. ### 14.  Zajímejte se o činnost místních spolků V čem jsou spolky prospěšné? * Spojují lidi a dávají jim možnost zvelebovat společné místo nebo rozvíjet sdílené myšlenky. * Vytváří se kolem nich komunita lidí, kteří si díky nim více rozumí a jsou si blíž. * Spolky mají větší vliv než jednotlivec: lidé díky nim lépe prosazují společné zájmy. ### 15. Pomáhejte pořádat debaty nebo shromáždění Proč pořádat debaty a shromáždění? * Debata patří k základním stavebním kamenům demokracie.  * Výměna informací i názorů člověka obohacuje.  * Skutečné setkání lidí je mnohem cennější než debatování na sociálních sítích. * Uspořádat debatu nebo shromáždění je snadné. Administrativně náročnější jsou aktivity ve veřejném prostoru. Chcete poradit? Napište nám!  ZAPOJUJI SE DO POLITICKÉHO DĚNÍ ------------------------------- Politika, to není jenom parlament a debaty v televizi, ale každá aktivita, která může napomáhat rozkvětu obce nebo státu, ve kterém žijeme. ### 16.  Volte zodpovědně Jak volit zodpovědně? * Rozhodujte se podle podstatných informací: Jakou práci už daná strana nebo kandidát odvedli? Jaký má program? Jakou minulost mají její kandidáti? * Myslete na budoucnost a nenaleťte planým slibům. Slibovat umí každý. * Nenechte se opít marketingovým rohlíkem: TV spoty, plakáty a dárky jsou jen pozlátko. ### 17. Respektujte zodpovědné politiky Politici a občanská společnost * Politici jsou zvolení zástupci občanů, kteří jim dali svoji důvěru.  * Respektujme politiky, kteří dodržují demokratická pravidla a pracují pro veřejné blaho.  * Ani demokraticky zvolený politik není nedotknutelný. Je normální politiky kontrolovat.  ### 18. Zajímejte se o problémy svojí obce Každý může měnit své okolí k lepšímu * Zjistěte si, jak funguje zastupitelstvo ve vaší obci nebo městské části.  * Nenechte se odradit. Ve vaší obci můžete ovlivnit víc věcí, než se na první pohled zdá. * Komunikujte napřímo se svými zastupiteli. Dejte najevo spokojenost i to, co vás trápí. ### 19.  Sledujte dodržování demokratických pravidel ve státní správně Férovost státní správy hlídáme společně * Státní správa je placená z daní občanů. Má sloužit lidem, ne politikům. * Zorientujte se v oblastech státní správy, které vás zajímají nebo souvisejí s tím, čemu se věnujete. * Nebojte se ozvat, jakmile tušíte, že jsou demokratická pravidla porušována. * Sledujte důvěryhodná média, která dodržování pravidel hlídají. ### 20. Komunikujte se svými zastupiteli Jak komunikovat s místními zastupiteli? * Sledujte, co má zastupitelstvo na programu. Buďte v obraze. * Choďte na veřejná zasedání a sledujte své zastupitele na sociálních sítích. * Můžete jim také poslat e-mail, dopis nebo je požádejte o osobní schůzku. * Sdílejte se zastupiteli své zkušenosti a dávejte jim konstruktivní zpětnou vazbu. ### 21. Staňte se příznivcem politické strany nebo do ní vstupte Proč je dobré podporovat politickou stranu nebo do ní vstoupit? * Můžete efektivně ovlivnit dění ve společnosti. Být součástí politické strany je šance prosadit něco nového. * Pomůžete tomu, aby měly vám sympatické myšlenky větší ohlas ve společnosti. * V demokratických stranách jsou otevřené příležitosti pro každého.   * Budete mít vliv na dění ve straně, která je vám názorově blízká.  * Máte šanci se něco přiučit. ### 22. Zvažte kandidaturu  Proč kandidovat a co to znamená? * Každý má právo kandidovat ve volbách. Jedna z výhod demokracie.   * Příležitost ovlivnit dění kolem sebe a podpořit vám blízké myšlenky. * Můžete se připojit na kandidátku strany, kterou podporujete nebo jste jejími členy. * Kandidovat můžete třeba do zastupitelstva vaší obce nebo do parlamentu. Ale můžete to zkusit i na prezidenta. Další z výhod demokracie.  PODPORUJI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY A ORGANIZACE ------------------------------------------------- Pečovat o věci veřejné znamená směřovat svůj zájem i do oblastí, kam státní správa nedosáhne. ### 23. Dávejte veřejně prospěšným organizacím zpětnou vazbu Jak dávat dobrou zpětnou vazbu * Buďte konkrétní, upřímní a slušní. Zvolte vhodnou příležitost i formu.  * Snažte se být konstruktivní a přesně formulujte vaše názory.  * Nezapomeňte pochválit, co se vám na práci organizace líbí. * Přepadovky (noční telefonáty nebo zastavování zástupců organizace na ulici) nefungují. Domluvte si schůzku nebo pošlete e-mail.  ### 24.  Finančně podporujte neziskovou organizaci, s jejíž činností souzníte Co dělají neziskovky a jak fungují? * Věnují se opomíjeným nebo přehlíženým tématům, která nezvládá řešit stát a soukromý sektor je řešit nechce. * Jsou nezávislé. Nejsou vázány na stát ani nejsou závislé na privátním vedení.  * Velmi často disponují expertními znalostmi ve svém oboru, vzdělávají veřejnost a pomáhají potřebným. ### 25. Zapojte se do veřejně prospěšné činnosti Jak na to? * Nabídněte své schopnosti a čas veřejně prospěšným organizacím nebo spolkům, kterým věříte. Stačí chvilka.   * Podpořte finančně projekty, kterým fandíte.  * Zapojte i vaše přátele nebo rodinu. Možná budete překvapeni, kdo všechno do toho půjde s vámi. ### 26. Podílejte se na péči o veřejný prostor I vy můžete měnit své okolí k lepšímu * Zamyslete se, co se vám ve vašem okolí líbí a co ne. * Co můžete udělat pro to, aby se vaše okolí změnilo k lepšímu? Máte nápad? Ze všeho nejdůležitější je začít.  * Sledujte jednání a program místního zastupitelstva. Právě tam se často rozhoduje o podobě veřejného prostoru. Dávejte zastupitelstvu zpětnou vazbu a konzultujte s ním své nápady. * Spojte se s dalšími lidmi. Nebojte se a inspirujte ostatní. Ve větším počtu se to lépe táhne. ### 27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu Finanční podpora je důležitá * Každých pár korun se počítá. Opravdu. Pomáhat můžete i desetikorunou nebo stovkou. Každých pár korun se počítá. Opravdu.  * Pravidelná podpora umožňuje veřejně prospěšným organizacím lépe plánovat aktivity. Ale i jednorázové příspěvky jsou velmi důležité. Je jen na vás, jakou formu podpory zvolíte.  * Finančním darem podpoříte přímo to, co chcete. Třeba rekonstrukci památek, nákupy pro maminky v nesnázích, péči o životní prostředí atd. ### 28. Zajímám se o problémy slabších Každý z nás může někdy potřebovat pomoc ostatních * Ne vždy si za nesnáze mohou lidé sami: nezaviněná autonehoda, náhlá nemoc, tělesné postižení, rodinné poměry, do kterých se člověk narodí apod. * Bavte se napřímo s lidmi, kteří potřebují pomoc. Ptejte se jich. Nebo podpořte organizaci, která jim pomáhá. * Usilujte o podporu a začlenění znevýhodněných lidí do společnosti (např. sociálně slabých, osamělých seniorů apod.) ### 29. Při svém podnikání berte ohled na lokalitu i komunitu Podnikání ohleduplné k místnímu společenství * Můžete svým podnikáním podpořit společenský život regionu? Jděte do toho. * Propojení s místními spolky, workshop pro veřejnost, den otevřených dveří, přednáška, fotbalový turnaj... Možností je hodně.  * Máte-li příležitost, můžete nabídnout práci nebo brigádu znevýhodněným lidem. * Z napojení na místní komunitu mohou vzejít nové podnikatelské příležitosti. ### 30. Podnikejte s respektem k přírodě Podnikejte tak, aby se z přírody a krajiny radovaly i příští generace * Dodržujte ekologické předpisy a směrnice. * Můžete v rámci vašeho podnikání udělat pro přírodu něco navíc? Zkuste to. * Zadržování a čistota vody v krajině, sázení stromů, šetrná likvidace odpadu, ochrana vzácných lokalit… To jsou jen některé z oblastí, kde se můžete zapojit. * Máme jenom jeden pokus. Když zničíme přírodu a krajinu, je konec.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 470 980 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku