Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Chvilka pro Andreje

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Vážení občané České republiky, Andrej Babiš nám slíbil, že „bude podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“. Proto jsme 17. 11. 2017 zveřejnili výzvu Chvilka pro Andreje, v níž jsme jej žádali, aby na deseti konkrétních bodech dokázal, že své sliby myslí vážně. Tuto výzvu podepsalo za 100 dní více než 27 000 lidí. Tady je její znění:

Vážený pane Andreji Babiši,

v první řadě Vám gratulujeme k přesvědčivému volebnímu výsledku. Tento výsledek, vzešlý z demokratických voleb, plně respektujeme. Dostal jste od občanů České republiky silný mandát a spolu s ním také velkou odpovědnost za budoucnost naší země. Je pravděpodobné, že se stanete premiérem. Bude ovšem mimořádně důležité, abyste byl premiérem všech občanů ČR, nejen voličů hnutí ANO.

Proto opravdu oceňujeme, že jste ve své předvolební „Smlouvě Andreje Babiše s občany ČR“ vyložil, jak chcete Českou republiku vést v případě, že vyhrajete volby. Svou „Smlouvu“ uvádíte slovy „mám pro Vás naléhavou zprávu a prosím o chvilku Vašeho času“. My jsme si tu chvilku udělali a doufáme, že i Vy si teď uděláte chvilku na naši naléhavou zprávu. Chceme Vám totiž říct, že Vaše sliby bereme vážně. Bereme vážně Vaše slova „Budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“.

Chceme Vás požádat, abyste co nejdříve podpořil vše, co jste slíbil v předvolební „Smlouvě“, viditelnými činy, aby Vás nikdo nemohl osočovat, že to byla prázdná slova. Mnoho lidí se stále obává, že povedete naši zemi autoritářsky. Když tyto obavy rozptýlíte, bude pro nás všechny, pro Vaše voliče i nevoliče, snazší přijmout Vás jako premiéra naší země a vložit ve Vás svou důvěru. Navrhujeme deset bodů, s nimiž byste mohl začít.

 1. Respektujte právní stát

  Je zřejmé, co je zásadní a čím byste měl tedy začít. Byl jste obviněn policií pod dohledem státního zástupce z dotačního podvodu. Nyní máte opět poslaneckou imunitu. V bodě 5) čl. 1 „Smlouvy“ však říkáte: Budu vždy bojovat za vymahatelnost práva a rovnost lidí před zákonem. Vyvraťte prosím obavy, že na Vás by se tento článek Vaší „Smlouvy“ neměl vztahovat, a nechte se Sněmovnou opět vydat k trestnímu stíhání. Funkce premiéra je nejdůležitější v naší zemi. Je proto rovněž v zájmu České republiky, abyste buď detailně a věrohodně vysvětlil veřejnosti, proč se cítíte být zcela nevinný, anebo počkal do výsledků vyšetřování mimo tuto funkci.

 2. Braňte svobodu médií

  Přísahal jste, že nebudete ovlivňovat svá média. Očekáváme, že své sliby budete plnit. Jako pravý demokrat braňte dokonce i svobodu svých veřejných kritiků, zejména investigativních novinářů. Média jsou hlídacím psem demokracie a umožňují celospolečenský dialog. Mocenské zásahy proti nim jsou znakem strachu z pravdy, vysokého stupně autoritářství a ohrožují základy demokracie. Pokud Vaši kritici podle Vás neříkají pravdu, zažalujte je, ale neumlčujte je mocensky. Braňte svobodu a nezávislost veřejnoprávních médií a důrazně usaďte všecky demagogy, kteří budou vyhrožovat jejich zestátněním či, přesněji řečeno, zestraněním.

 3. Nekumulujte moc

  Jste druhý nejbohatší muž v zemi. Vlastníte třetinu nejčtenějších deníků a nejposlouchanější rádio. Nejspíš se stanete premiérem. Budete tedy mít v rukou moc finanční, mediální, zákonodárnou i výkonnou. Mnohým se zdá, že to je příliš mnoho moci na jednoho člověka, a bojí se autoritářského vedení naší země. Odmítáte to jako „nesmysly“. Co s tím však budete dělat? Nechcete-li být titulován jako „český Berlusconi“, pak alespoň prodejte svá média. Takový krok by pomohl snížit obavy, že tak velká moc může být zneužita.

 4. Veďte stát jako stát

  Distancujte se od prohlášení „povedu stát jako firmu“. Firma není demokratická instituce. Ve firmě je majitel a zaměstnanci, kteří poslouchají majitele. Demokracie je naproti tomu diskuse. Neomezujte diskusi pod rouškou tzv. „zefektivnění“ fungování státu. Nerušte Senát a krajské samosprávy. Mají svou funkci. Diskuse je někdy složitá, ale je cenná, protože díky ní může být zastoupen hlas mnoha společenských skupin, ne jen jediné frakce.

 5. Nezavádějte většinový volební systém

  Ten totiž deformuje volební výsledky ve prospěch velkých stran ještě výrazněji než náš současný volební systém, a proto neodpovídá mínění voličů. Pokud by nedávné sněmovní volby proběhly podle většinového systému a zároveň by došlo i k snížení počtu poslanců na 101 (což jste navrhoval), pak by hnutí ANO získalo 94 mandátů, Piráti pět a TOP 09 dva. To by znamenalo faktické propadnutí 70 % hlasů a skoro absolutní vládu jedné strany. Taková představa má k demokracii daleko.

 6. Odmítněte výrazné posilování prvků přímé demokracie

  Řídit stát není totéž co řídit auto. Spousta věcí, jako jsou ekonomika, daně, právní systém, zahraniční politika, je tak složitá, že i odborníci mají co dělat, aby náležitě posoudili složitou síť faktorů vstupujících do hry. Proto se snažíme vybrat ze svého středu ty nejvíce kompetentní, aby náš stát alespoň nevedli špatným směrem. Ne vždy se to daří, ale řešením je lépe vybírat a kontrolovat, nikoli rezignovat na vybírání. Někdo je dobrý zedník, někdo účetní, někdo pilot, ale nikdo není přeborník ve všem. Když je třeba stavět zeď, vyměřovat daně či řídit letadlo, tak není jedno, kdo se toho ujme.

 7. Učiňte transparentním své podnikání

  V bodě 7) čl. 1 „Smlouvy“ říkáte, že budete bojovat proti lidem, kteří vysávají veřejné rozpočty a tím i Vaše daně. V bodě 1) čl. 4 „Smlouvy“ slibujete, že nezneužijete politickou funkci ve svůj prospěch. Mnozí Vás nálepkují slovy „politický podnikatel“. Za tím stojí vážná námitka, že coby podnikatel a zároveň vrcholný politik jste ve střetu zájmů. Udělejte prosím vše pro to, abyste dokázal, že za dotacemi a daňovými úlevami pro Vaše firmy nestojí žádné politické ovlivňování. Neodmítejte však věcnou kritiku pouze slovy „kampaň, kampaň – lež, lež“. Předkládejte důkazy na svou obhajobu.

 8. Vzdejte se ministerstva vnitra

  V bodě 6) čl. 1 „Smlouvy“ říkáte: Zasadím se o nezávislost policie, která nesmí být pod vlivem politiků. Korupce se musí vyšetřovat u politiků na všech úrovních. Vzhledem k tomu, že Vám hrozí obnovení trestního stíhání, se prosím vzdejte ministerstva vnitra, abyste vyvrátil obavy z toho, že budete na klíčová místa policie a tajných služeb dosazovat své lidi, kteří by mohli mařit Vaše vyšetřování.

 9. Buďte Evropan

  Jsme rádi, že jste pro jednotnou Evropu. Prozápadní směřování naší země je zásadní a zatím nemá rozumnou alternativu. To neznamená klanět se Bruselu ani Americe, ale hlásit se k těmto hodnotám: svoboda a odpovědnost jednotlivce, společenská solidarita, vláda práva. Právě tyto principy stojí za myšlenkou evropského společenství, díky němuž zažíváme bezprecedentní období míru. V duchu těchto myšlenek je třeba Evropskou unii reformovat. Podílejte se na tom. Buďte aktivní v Evropské unii, prosazujte naše národní zájmy, ale nezapomínejte, že jsme součástí celku.

 10. Makejte

  Mnoho jste nám toho slíbil. Všichni v této zemi teď chceme vidět konkrétní výsledky. Reformujte školství, důchodový systém, zdravotnictví. Postavte dálnice a zajistěte dostupné bydlení. Postarejte se, aby se bohatnutí státu projevilo růstem mezd. Skoncujte s levnou a nedůstojnou prací. Jděte v tom příkladem ve svých firmách. Nekomplikujte život živnostníkům, ale zjednodušte styk s úřady. Chceme, aby tu byl stát pro občany, ne občané pro stát. Doufáme, že nás nezklamete.

Vážený pane Andreji Babiši,
najděte si, prosím, chvilku na odpověď. Ukažte, že Vaše slova nejsou, jak rád říkáte, jen „blábolení“, ale že za nimi stojí někdy i nesnadné činy. Nepromarněte svou šanci ukázat se jako opravdový demokrat. Teď je to na Vás, teď je tu Chvilka pro Andreje. Teď, nebo nikdy.

Vážení občané České republiky,
naše výzva chce otevřít celospolečenský dialog. Chce spojovat, nikoli rozdělovat. Pokud souhlasíte alespoň s částí naší výzvy, najděte si i Vy chvilku a připojte k naší výzvě svůj podpis.

Chceme, aby naše země prosperovala. A chceme, aby ji vedl premiér-demokrat. Najděte si tedy i Vy Chvilku na demokracii a dejte Andreji Babišovi najevo, že Vám na těchto demokratických principech záleží.

Děkujeme.

Vyhlašujeme kampaň „Milion chvilek pro demokracii“.

Výzva byla zveřejněna 17. 11. 2017.

POZNÁMKA

Třikrát jsme vyjednávali s Andrejem Babišem o možnosti veřejné schůzky a veřejné odpovědi na tuto Výzvu.

Bohužel se však ukázalo těchto několik věcí: 1) Babiš žádný dialog vést nechce, 2) Babiš nemyslel své sliby o rozvíjení demokracie vážně, 3) Babišovo trestní stíhání je dobře odůvodněné, 4) Babiš je oprávněně veden jako agent StB, 5) Babiš ze sebe dál dělá oběť světového spiknutí.

Z těchto důvodů považujeme za nepřijatelné, aby takový člověk nadále stál v čele státu. Chtěli jsme dát Babišovi šanci ukázat, zda by mohl být dobrým premiérem. Je na místě si přiznat, že svou šanci ukázat se jako opravdový demokrat promrhal. Jsme proto přesvědčeni, že po chvilce pro Andreje přišel čas na Chvilku pro rezignaci. Proto jsme 25. 2. 2018 – 70 let od komunistického puče v roce 1948 a 100 dní od zveřejnění výzvy Chvilka pro Andreje, spustili na webové stránce www.milionchvilek.cz kampaň Milion chvilek pro demokracii. Chceme za 100 dní získat milion podpisů pod Chvilku pro rezignaci.

I nadále budeme monitorovat Babišovy kroky a upozorňovat na propast mezi jeho sliby a realitou. V současné situaci však už nestačí pouze apelovat na „slušnost a svědomí“ takového člověka. Je na místě říci nahlas: „trestně stíhaného člověka, vedeného jako agenta StB premiérem nechceme!“

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku