Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Jakou zemi chcete mít? – Zítra dorazí do Pardubic celostátní Štafeta pro demokracii Milionu chvilek. V každém kraji osvítí jeden vážný, politiky opomíjený problém.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

TÉMA PRO PARDUBICKÝ KRAJ: NEFUNGUJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST – ANEBO RADĚJI KRAJ V POHYBU?

Už zítra se stanou Pardubice třetí zastávkou Štafety pro demokracii pořádané Milionem chvilek. Jde o vlnu akcí, které se co týden uskuteční v jednom krajském městě ČR (1) (2). V každém kraji štafeta osvítí jeden vážný, politiky ignorovaný problém, který se týká celé naší země a v daném kraji zvlášť významně dopadá na život lidí a/nebo zdraví krajiny. Více informací o štafetě najdete zde.

Tématem pro Pardubický kraj je špatná dopravní obslužnost. Pardubickým krajem prochází páteřní železniční tratě s kvalitně fungujícími spoji. Ovšem docestovat veřejnou dopravou do školy, práce či na úřad v Pardubicích z měst, vzdálených od Pardubic byť jen několik málo desítek km a ležících mimo hlavní železnici, znamená často „výlet“ s cestovní rychlostí koňské drožky. Na tomto tristním stavu se podílí jak geograficky nevhodný tvar kraje s excentricky umístěným krajským městem, tak především nenavazující spoje regionálních dopravců. Situace by se měla zlepšit po letech přešlapování koncem roku, kdy se dopravní obslužnosti ujmou vítězové tendru na autobusovou dopravu v kraji (3).

V Pardubicích však zazní i komentář k aktuálním politickým rizikům, k rozkladu demokratických institucí politiky ANO, KSČM, SPD, Hradu a dalšími. Aktuálně hrozí riziko České televizi a Českému rozhlasu při doplňovacích volbách do jejich rad (4), které se uskuteční už ve středu 11. března.

„Jaký je stav naší země – a jakou zemi chcete mít?“ zní motto celostátní Štafety pro demokracii. Milion chvilek tak poukazuje na to, že lidi i krajinu v naší zemi tíží závažné problémy, jejichž řešení nesnese odkladu. Řešení existují, ovšem vládní i další politici je ignorují tím víc, čím hlouběji se utápějí ve svých vlastních mocenských problémech a sporech.

Během štafety se v každém krajském městě uskuteční happening či protestní pochod jako pozvánka na veřejnou debatu, která je jádrem programu. V debatě se stručně představí práce Milionu chvilek i vybrané krajské téma a poté panelisté odpovídají na otázky z publika týkající se jak politiky, tak krajského problému. Postupně tak během putování štafety po ČR zazní témata politická, sociálně-ekonomická i ekologická.

Špatná dopravní obslužnost kraje
Pardubický kraj trpí po léta nedostatečnou dopravní obslužností. Už od roku 2011 se tu krajští politici vyhýbají ráznějším zásahům do jízdních řádů. Přitom řada jiných krajů radikálně změnila dopravní obslužnost tak, aby autobusy lépe navazovaly na vlaky, aby linková doprava byla pro lidi atraktivnější a aby neutíkali k automobilové dopravě s jejími negativními ekologickými i zdravotními následky.

V Pardubickém kraji se změny omezily hlavně na rušení nevyužívaných spojů. Pokud některý starosta chce posílit spojení do své obce, musí si na to většinou z obecní pokladny připlatit. Zejména nabídka spojů o víkendech je v Pardubickém kraji bídná. Podle průzkumu MF DNES 125 ze 451 obcí kraje nemá o víkendu žádné spojení se světem. Návaznost autobusů a vlaků by měla být podstatně lepší.

Nevyhovující stav by se měl konečně zlepšit letos koncem roku. Autobusové spoje v Pardubickém kraji začnou provozovat na dalších deset let vítězové velkého autobusového tendru - společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí. Od stejného okamžiku by měli cestující zaznamenat změny jízdních řádů. Vítězné společnosti budou provozovat autobusové spoje v Pardubickém kraji po dobu deseti let a budou mít tedy dostatek času a motivace investovat do zlepšení služeb. Kraj také očekává, že využije možnost navýšení počtu autobusových kilometrů až o 30%, čímž se značně zvýší intenzita autobusových spojů (3).

Pravidla, standardy i vize by měl obsahovat plán dopravní obslužnosti. V jiných krajích to bývá obsáhlý, sofistikovaný dokument, který určuje například i to, na jakou úroveň spojení mají obce podle počtu obyvatel nárok. Pardubická verze plánu na roky 2016 - 2020 má osmnáct stran a jde v podstatě jen o popis současného stavu. Kraj se zavázal vypracovat nový plán s takovým systémem veřejné dopravy, který bude komplexně řešit potřeby obyvatel kraje a naplnit tak povinnosti kraje plynoucí ze Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.  

Program štafety
Štafeta pro demokracii v Pardubicích začne happeningem a několika projevy na náměstí Republiky od 17 hodin. Obrazově atraktivní happening – „Zpožděný expres do stanice bude líp“ poukáže humornou formou na některé největší problémy A. Babiše. Během něj zahraje Vít Troníček „hymnu“ Milionu chvilek „Naděje zlátne“. Iva Mrkvičková, organizátorka akcí Milionu chvilek v Hlinsku a Pardubicích, vystoupí se satirou na postupující normalizaci společnosti. Eva Weberová bude apelovat na seniory, aby nepodléhali strachu a dezinformacím. Krátká vystoupení moderovaná Rudou Lánským doprovodí slamer Jan Dibitanzl.

Na veřejné debatě v Klubu ABC od 18 hodin vystoupí mluvčí Milionu chvilek Mikuláš Minář, ekonom z dopravní fakulty Univerzity Pardubice Jiří Nožička, herečka a režisérka Petra Nesvačilová a novinář Martin Biben.

Debatu doplní krátké autentické příběhy lidí, na něž dopadá špatná vládní i krajská politika. Iva Mrkvičková popíše nesnáze s každodenním dojížděním do práce v Pardubicích z jen 40 km vzdáleného Hlinska. Michaela Valentová, organizátorka Milionu chvilek ve Svitavách, vylíčí své zkušenosti s občanským probouzením ve městě a příběh rodiny, kterou neprávem postihla Babišova Finanční správa jen proto, že podnikala v oboru konkurujícím A. Babišovi.

Závěrem debaty dojde k předání štafety čtvrtému městu v pořadí štafety – Olomouci. Jsou jí Tři špejle, dřevěná trojnožka ve státních barvách, která symbolizuje zásadní hodnoty pro demokracii: lásku, odvahu a kritické myšlení. Tři špejle pocházejí z Plzně, vytvořila je tamější občanská síť pro)(hnutí.

Štafeta pro demokracii odstartovala v Plzni 25. února s krajským tématem Opomíjené regiony. Druhou zastávkou byla Jihlava (problém usychajících lesů) a její příští zastávkou bude 17. března Olomouc s palčivým tématem devastace zemědělské krajiny průmyslovým zemědělstvím a zástavbou.

Cílem Štafety pro demokracii je dostat na světlo reálné, závažné problémy naší země, často spojené s vládou Andreje Babiše, informovat o nich veřejnost a nastínit možná řešení. Chceme dát lidem naději a motivovat je ještě víc k vlastní aktivní práci na obranu demokracie – k chvilkám pro demokracii (www.milionchvilek.cz). Ukážeme lidem, co mohou dělat, jak se zapojit, s kým spolupracovat a jak mohou šířit informace. Štafeta také vytáhne na světlo neřešené problémy regionů před podzimními krajskými volbami a dá politikům šanci se jich chopit. V neposlední řadě přispěje i k posílení Milionové sítě – celostátní sítě stovek obcí a měst, které se aktivně účastní akcí Milionu chvilek na obranu demokracie.

Na Štafetě pro demokracii spolupracuje pražský tým Milionu chvilek s krajskými organizátory Milionové sítě – aktivními dobrovolnými podporovateli Milionu chvilek ze stovek míst naší země.

Mikuláš Minář, předseda a mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, řekl:
„Minulá zastávka štafety pro demokracii v Jihlavě pronikavě pojmenovala příčiny nezvládnutí kůrovcové kalamity a drastického usychání českých lesů. Potvrdilo se, že debaty otevírající palčivá témata, mají velký smysl. Přestože v naší zemi stále pokračuje zneužívání moci, máme naději. Naději, že občanská aktivita může pomalu ale jistě proměňovat společnost. Současná situace je především výzva. Nejprve je třeba věci jasně pojmenovat, poté je třeba za ně převzít odpovědnost. Pasivita, rezignace či lhostejnost nic neřeší. Každý z nás má ve svých rukou velkou moc. Každý z nás se může stát součástí úsilí o pozitivní změnu. Každá chvilka pro demokracii se počítá. Máme radost, že lidí, kteří jsou aktivní, je stále víc, a těšíme se na osobní setkání s nimi v Pardubicích.“

Ing. Jiří Nožička, Ph.D., ekonom z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, řekl:
„Pardubický kraj je z hlediska dopravní obslužnosti výzvou. Krajské město je lokalizováno v jeho severozápadním rohu. Velká města ve východní a jižní části kraje velmi často nemají žádné rychlíkové spojení s krajským městem a v některých případech nemají ani přímé dopravní spojení. V kraji chybí komplexní plán dopravní obslužnosti, což přináší stávající místy nedostačující stav. Kraj také trpí dopady námitek neúspěšných uchazečů o provozování veřejné autobusové dopravy, které oddálily podpisy smluv s vítěznými společnostmi. Tím neumožnily fungování veřejné autobusové dopravy v kraji v rozsahu, jaký obyvatelům přísluší a jaký by kraj chtěl obyvatelům poskytnout.“

„Pardubický kraj se ze své vlastní historie může poučit, že velká a prosperující města ztrácejí svůj význam, když se nedokážou napojit na aktuální dopravní infrastrukturu. Pardubický kraj má aktuálně jediný dálniční sjezd. Podle stávajících plánů se všechny plánované koridory vysokorychlostních tratí vyhnou jeho území. Bude sice vypracovaná Studie proveditelnosti, která má určit, zda alespoň krajské město bude připojené slepou větví k železničním koridorům budoucnosti. To ale budoucí prosperitu kraje příliš nepodpoří. Věřím, že si obyvatelé Pardubického kraje zaslouží komfortnější spojení s krajským městem a s okolními regiony, a věřím, že je to reálné.“

Iva Mrkvičková, organizátorka místní skupiny Milionu chvilek v Hlinsku a Pardubicích, řekla:
„Dopravní situace v Pardubickém kraji je složitá a ovlivňuje každého z nás víc, než si uvědomujeme. My, kteří za prací dojíždíme, máme na výběr mezi nekonečným čekáním na přecpaný vlak nebo na jeden z mála nezrušených autobusů, nebo nekonečným stáním v automobilové koloně kvůli nedokončeným obchvatům měst. Vzdálenost 40 km Hlinska do Pardubic jedu vlakem 80 minut. Když už jede nějaký autobus, tak tím i dvě hodiny. Pro srovnání - 104 km z Pardubic do Prahy stihnu za hodinu.“

„Jsem ráda, že se problematická témata krajů během Štafety pro demokracii postupně otevírají a my je můžeme pojmenovat a říci si, proč to tak je. Stále častěji se na nich ukazuje jeden společný jmenovatel, a to naprostá lhostejnost a nekoncepčnost kroků nejen vlád předchozích, ale zejména té současné. Myslím si, že studentům a důchodcům nepomůže sleva na jízdné, když jsou v situaci, kdy jim prostě nic nejede. Je na čase si to uvědomit a začít vyžadovat zodpovědnost.“

Kontakty:
Mikuláš Minář, předseda a mluvčí spolku
Benjamin Roll, místopředseda a mluvčí spolku
Jan Piňos, média, [email protected]
Jan Smeták, Milion chvilek Pardubice

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku